Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1926, numer 2(26)

Nowe znaczki pocztowe17
Krzysztof Kolumb odkrywca Ameryki na znaczkach pocztowych18-19
Międzynarodowa wystawa filatelistyczna w Nowym Jorku19-20
Ferrari i jego zbiór20-21
Filateliści amerykańscy a wystawa w Nowym Jorku21
Przegląd nowości22-23
Ze świata23-24
Z organizacji24
Literatura25
Wiadomości bieżące26
Ogłoszenia27-32

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.