Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1925, numer 11(23)

Ogłoszenia1
Domaszewski Jan Klasyfikacja polskiego znaczka 10 markowego z siewcą2-3
Pierwsze znaczki lotnicze3-4
Domaszewski Jan W sprawie ząbkowania i papieru znaczków groszowych4
...słynnych "Maurycjuszów" za 1200 franków5
Czy koniec znaczka pocztowego?5-6
Nowe wydania znaczków pocztowych7
Literatura8
Ze świata8
Ferall L., Sozański Władysław Odezwa9
Wiadomości bieżące9-11
Ogłoszenia11-16

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.