Filatelistyka,  rok 2000, numer 3(118)

Kalinowski Mariusz, Schmutz Lesław Przedruk znaczków "Goznaku" po 50 gr na znaczki lotnicze po 40 zł, nr kat. 44163-68
Kalinowski Mariusz Odbitki próbne i pamiątkowe wydania "Świat pracy" z 1947 roku,, nr kat. 437-44069-72
Krzaczek Jerzy, Sękowski Aleksander Znaczki zabezpieczające na przekazy pieniężne w GG73-75
Alexiewicz Władysław 76. zagraniczna pielgrzymka Jana Pawła II76
Alexiewicz Władysław 77. zagraniczna pielgrzymka Jana Pawła II77
Alexiewicz Władysław 78. zagraniczna pielgrzymka Jana Pawła II77-80
Filatelistyka Świat. Michel Rundschau81-100
Gawlik Jan Paweł Zapomniane świadectwo101-102
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe. Pierwszy lot, którego nie było…103
Piekut Janusz Zbigniew Notowania-ceny-aukcje-giełdy. Dwie aukcje niemieckich firm Rauhut i Loth104-105
Trockenheim Krzysztof Stanisław Urbański 1927-2000105
Dyczek Ernest Wyszperane u innych106
Z życia stowarzyszeń. VII Konferencja Naukowa PAF106
Miszczak Maciej, Wincewicz Tadeusz Aleksander Sękowski 1925-2000107
Kafka Arkadiusz Z życia stowarzyszeń. To był bal..108
Wystawy i imprezy. Krajowa Wystawa Filatelistyczna "PŁOCK ‘99"108-109
Bibliografia bieżąca109-113
Nowości Poczty Polskiej. Znaki pocztowe114
Nowości Poczty Polskiej. Kartki pocztowe114
Nowości Poczty Polskiej. Koperty pocztowe114
Nowości Poczty Polskiej. Datowniki okolicznościowe114-116
Nowości Poczty Polskiej. Datowniki stałe116
Nowości Poczty Polskiej. Okolicznościowe nalepki polecenia116-117
Nowości Poczty Polskiej. Okolicznościowy przewóz poczty117-118
Katalog nowości polskich119-120

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.