Filatelistyka,  rok 1998, numer 2(92)

Walisch Stanisław 2x "2,50 bez przecinka": fałszerstwo błędnodruku znaczka nr 1011 z 1960 r.71-73
Sękowski Aleksander Wydania ogólnokrajowe, regionalne i lokalne znaczków oraz całostek Polski z lat 1918-191974-75
Wincewicz Tadeusz Śląsk Cieszyński 1918-1920 - przyczynek do znajomości polskiej sieci pocztowej i inwentaryzacji rekwizytów imiennych76-86
Filatelistyka Świat. Michel Rundschau87-118
Gawlik Jan Paweł Kompromitujące rodzinne spotkanie119-120
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe… Las Barquitas120-121
Piekut Janusz Zbigniew Notowania-ceny-aukcje-giełdy. Dwie aukcje Keohlera w Wiesbaden121-122
Schindler Zbigniew Listy-opinie-repliki. O pięciomarkówce Reichpost123-124
Petriuk Stefan Z życia stowarzyszeń. Medal im. Jana Witkowskiego za 1997 rok nadany125
Wystawy i imprezy. Plan wystaw filatelistycznych na 1998 rok125-126
Bibliografia bieżąca126-130
Malik Edward Znaki pocztowe pod lupą zbieraczy. Przerwana linia ornamentu na arkusiku 859130
Nowości Poczty Polskiej. Znaki pocztowe131
Nowości Poczty Polskiej. Karty pocztowe131
Nowości Poczty Polskiej. Kopert pocztowe131
Nowości Poczty Polskiej. Datowniki okolicznościowe132
Nowości Poczty Polskiej. Datowniki stałe132
Nowości Poczty Polskiej. Okolicznościowe nalepki polecenia132
Dettlaff Ludwik Raz na tysiąc lat…133
Nowości Poczty Polskiej. Nowy cennik za usługi pocztowe134
Katalog nowości polskich135

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.