Filatelistyka,  rok 1996, numer 9(79)

Znane i nieznane usterki znaczków polskich474
Bartke Jerzy, Klamut Andrzej Przesyłki polecone austriackich poczt etapowych na ziemiach polskich w latach 1914-1918475-479
Ways Marian Identyfikacja nadruków znaczków wydania krakowskiego480-484
Alexiewicz Władysław Jan Paweł II - papież pielgrzym w filatelistyce. Znaki nie związane bezpośrednio z pielgrzymkami i z 75. Rocznicą urodzin, wydane w 1995 roku485-486
Filatelistyka Świat. Michel Rundschau487-522
Gawlik Jan Paweł Widmo zagłady524-525
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe… Cztery krajcary525-526
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe… Znaczki na listach przytwierdzane maszynowo526-527
Piekut Janusz Zbigniew Notowania-ceny-aukcje-giełdy. 187. 289. aukcja firmy Koehler z Wiesbaden527-529
Walory polskie na aukcji w USA529
Polonica. Leona Kaweckiego nowe projekty polonijnych datowników okolicznościowych w USA530
Nowości Poczty Polskiej. Znaki pocztowe531
Nowości Poczty Polskiej. Całostki531
Nowości Poczty Polskiej. Datowniki okolicznościowe531-534
Nowości Poczty Polskiej. Datowniki stałe534
Katalog nowości polskich535

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.