Filatelistyka,  rok 1993, numer 1(33)

Alexiewicz Władysław, Gierszewski Maciej Nowości tematu Polonica2
Guzowski Zbigniew Zaczęło się w Krakowie4-8
Malendowicz Ludwik K. Integracja czy dezintegracja ruchu filatelistycznego8-10
Pelczar Piotr Zbierajmy prekursory całostek10-11
R-ki prowizoryczne11
Adamczyk Janusz Stemple cenzury stosowane w Krakowie?12-13
Postscriptum13
Alexiewicz Władysław 54. zagraniczna pielgrzymka Jana Pawła II14-15
Jakucewicz Stefan Nowy samoprzylepny znaczek ATM w Hiszpanii16
Pelczar Piotr Ck46 z dodrukami PZMot-u16
Sękowski Aleksander Dziurkowania firmowe używane na ziemiach polskich w granicach 1939 roku. Katalog, 1-417-20
Alexiewicz Władysław, Gierszewski Maciej Nowości tematu Polonica, cz.521-22
Kronika stowarzyszeń22
Mikulski Zbigniew Listy, opinie, repliki. PZF - czy wszystko było złe?23-24
Poczta turystom24
Kunikowski Jerzy Jeszcze o datowniku Gniezna24-25
Ludwik Loriński, 1904-199225
Znaki pocztowe pod lupą zbieraczy. Prowizorium czy oszustwo?26
Kral Jiri Znaki pocztowe pod lupą zbieraczy. Arkusik 100. Rocznica urodzin W.I.Lenina z przesunięta perforacją (ark. 1850)26
Kral Jiri Znaki pocztowe pod lupą zbieraczy. Znaczne przesunięcie perforacji na znaczku 50 gr (nr 2624)26
Znaki pocztowe pod lupą zbieraczy. Owoce drzew iglastych27
Plan wydawniczy katalogów "Michel" na 1993 rok27
Nowe czasopismo kolekcjonersko-filatelistyczne27
Notowania nowości polskich w "Michel-Rundschau" nr 5, 7, 8, 9, 10, 11/9227
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Znaczki pocztowe28
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Całostki28
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Stemple okolicznościowe28
Opis specjalistyczny znaczków polskich z 1990 roku29-30
Nowe znaczki zagraniczne30-32
Plany emisyjne poczt zagranicznych na 1993 rok32
Plan emisji znaczków pocztowych na rok 199333
ŚWF Polska ’93. Serwis informacyjny34
Nowości Poczty Polskiej35

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.