Filatelistyka,  rok 1992, numer 4(24)

Walisch Stanisław Łódzkie fałszerstwo z 1982 roku o charakterze dywersyjno-propagandowym110-115
Korszeń Zbigniew, Rejnowski Bronisław Korespondencja lwowska z okresu VI-VIII 1915 roku do Centralnego Oddziału Ewidencyjnego Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie115-117
Tokar Jerzy Ważność obiegowa znaczków pocztowych Litwy Środkowej117-119
Bator Janusz Poczta lotnicza z Twierdzy Przemyśl119-120
Grodziński Bonawentura Sensacyjne odkrycie wśród korespondencji z obozu koncentracyjnego Flossenbuerg120-121
Podolecki Feliks Uzupełnienie do wykazu datowników Ziem Wschodnich 1919-1939, cz.1122-123
Piekut Janusz Zbigniew Wielcy fałszerze - Jean de Sperati123-124
Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie ordynacji pocztowej, dokończenie125-127
Alexiewicz Władysław 50. zagraniczna pielgrzymka Jana Pawła II129
Szwemin Marian Medal im. Jana Witkowskiego za rok 1991 przyznany!129
Pelczar Piotr Znaki pocztowe pod lupą zbieraczy. Bydgoska frankatura na Ck 72130
Kral Jiri Podwójne ząbkowanie znaczka nr 549130
Gawlik Jan Paweł Listy, opinie, repliki. Czego nie mamy?131-132
Szwemin Marian Kronika stowarzyszeń132-133
Postscriptum133
Wystawy i imprezy133
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Znaczki pocztowe134
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Stemple okolicznościowe134
Nowe znaczki zagraniczne134-136
Plany emisyjne poczt zagranicznych na 1992 rok136-137

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.