Filatelistyka,  rok 1991, numer 5(13)

Komunikat Dyrekcji Generalnej PPTT115
Alexiewicz Władysław Jan Paweł II w filatelistyce116-118
Wincewicz Tadeusz Podróże Jana Pawła II do Polski119-123
Alexiewicz Władysław Pozostałe znaczki z Janem Pawłem II wydane w 1990 roku123-126
Michalak Bogdan Członkowie stowarzyszeń "Święty Gabriel" w dokumentacji pocztowej126-127
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Stemple okolicznościowe128
Komunikat Dyrekcji Generalnej PPTT128
Znaczki pocztowe pod lupa zbieraczy129-130
Kronika stowarzyszeń131
Kalendarz wystaw i imprez131-132
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe…132
Wydra Roman Listy-opinie-repliki. Zastępczy znaczek poczty rozwadowskiej z 1944 roku133

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.