Filatelistyka,  rok 1991, numer 3(11)

Berbeka Janusz Wydanie "Liga Morska" z 1945 roku i jego fałszerstwa59-62
Kiczek Ryszard Nowości olimpijskie (1)62-65
Alexiewicz Władysław 48 zagraniczna pielgrzymka Jana Pawła II65-68
Adamczyk Janusz Zarys historii poczty w Krakowie do 1918 roku, cz.369-72
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Znaczki pocztowe73
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Stemple okolicznościowe73
Znaczki pod lupą zbieraczy73
Konwerski Józef A…B..C zbieracza znaków polecenia. "ERKI" okresu powojennego74-75
Bibliografia bieżąca76-77
Kalendarz wystaw i imprez77-78
Polonica78
Zestawienie państw i terytoriów aktualnie emitujących znaczki pocztowe79-80
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe…84
Listy-opinie-repliki84

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.