Filatelistyka,  rok 1990, numer 2(2)

Zbiory polskie na Światowej Wystawie Filatelistycznej "London ‘90"19
Miszczak Maciej "Królestwo Polskie 1858-1870". Zbiór Zbigniewa Mikulskiego prezentowany w Muzeum Poczty i Telekomunikacji19-22
Żółkiewski Stanisław J. Całostki Poczty Polskiej w 1989 r.22-24
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Znaczki pocztowe24-25
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Stemple okolicznościowe25
Ukazały się. 25
Wincewicz Tadeusz Taryfa opłat waloryzowanych w Polsce (8 stycznia - 30 kwietnia 1924 r.) cz.226-27
Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego PPTT z dnia 13 kwietnia 1990 r.28
Bibliografia bieżąca29
Kronika stowarzyszeń29-30
Kalendarium imprez i wystaw30
Nowe znaczki zagraniczne31-35
Rozmaitości36

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.