Filatelista,  rok 2020, numer 12(1178)

Z żałobnej karty. Antoni Kurczyński696-697
Wawrzynkowski Marian Noworoczna prowizorka698-703
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej Wyspa św. Łucji704-708
Wawrzynkowski Marian „Union Jack” i „Stars and Strips” w wojennej współpracy709-713
Swadźba Jan Średniowieczne uniwersytety europejskie714-716
Kłosiński Andrzej Funkcjonowanie poczty lotniczej w Polsce w latach 1967717-719
Chabros Sławomir 100-lecie walk o granice Odrodzonej w 1920 roku – część 8720-722
Lachowicz Krzysztof Bralin – pocztowo w XX wieku (przyczynek filatelistyczny)723-724
Błaszczyk Krzysztof Z frankaturą na Święta724
Index 2020 Index 2020725-729
Wikieł Roman Z kart historii poczty: UP Jastrowie729-734
Piwko Krzysztof Poczta X Armii Niemieckiej 1918-19. Przesyłki do Królestwa Polskiego, znaki dopłat za doręczenie oraz dopłaty za listy polecone735-737
Auleytner Julian Projekt „biznesowy” czyli spekulacje Wilhelma Bernsteina na polskich wydaniach lokalnych 1918738-740
Lapas Raimundas Marius Żydowska poczta lokalna w Šilalė, Litwa741-743
Wysocki Marcin J. Auleytner, S. Petriuk, Polskie pocztowe wydania lokalne 1918-1919 na znaczkach „Germania”, Austro-Węgier i Ukrainy / Polnische lokale Aufdrucke 1918-1919...744-745
Prange Ryszard Podręcznik sędziego tematycznego746
Prange Ryszard Komunikat o Wielkopolskich Spotkaniach Szkoleniowych746
Komunikaty, ogłoszenia747
Zimnicki Jerzy List do redakcji748
Janik Zygmunt Różne twarze filatelistyki – nietypowe zbieractwo749-750
Z żałobnej karty Marian Berkowski, Julian Machniewski750-751
Jedziniak Marek Nowości polskie752-755
Jakubowscy Bronisław Komiks755
Jakowiec Henryk Wieczory z katalogiem756
Rebusy756
Drąg Krzysztof Rozrywka757
Komunikaty, ogłoszenia758

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.