Filatelista,  rok 2020, numer 10(1176)

Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej Początki poczty antarktycznej – stacja „Mirnyj”568-570
Nietrzebka Maciej, Włodarczyk Zbigniew, Syndoman Piotr Widoki dawnej Warszawy. Plac Zbawiciela, dziś: Plac Zbawiciela571
Wawrzynkowski Marian A orkiestry tam nie było cz. 2572-575
Wołowczyk Dominik, Drzensla Łukasz, Swadźba Jan Nasza przygoda z Fizyką i Matematyką. Fizyka w gniazdku elektrycznym576-578
Bator Janusz Uwaga na niebezpieczne fałszerstwa579-580
Kłosiński Andrzej Funkcjonowanie poczty lotniczej w Polsce w roku 1965581-584
Schmutz Lesław Wydanie lokalne z 15 listopada 1918 roku poczty w Kaliszu – fałszerstwa jego znaków pocztowych i tzw. „wydanie Kalisz V” (cz. 2)585-589
Schmutz Lesław List z początku obiegu znaczków wydania „Wodzowie” z września 1944 roku – Fi. nr 339-341590-591
Walocha Jerzy Kolejny przykład fałszowania stempelków gwarancyjnych oraz odręcznego dokonywania „opisów”592
Walocha Jerzy Kalisz I – kilka spostrzeżeń593-594
Mąka Zdzisław, Monkos Henryk, Wysocki Marcin Specyfika przesyłek listowych z „Wodzami”595-601
Patriuk Stefan Historyczne dokumenty pocztowe z Katynia na aukcji Schlegela w Berlinie w październiku br.602-603
Jesionowski Bernard, Zimnicki Jerzy „Malborskie” kolejowe ambulanse pocztowe604-605
Chabros Sławomir 100-lecie walk o granice Odrodzonej w 1920 roku – część 6606-610
Janik Zygmunt Popracujmy nad encyklopedią611-613
Listy do redakacji614-615
Siarkiewicz Krzysztof Jak dawniej pracowano z młodzieżą615-617
Szostak Elżbieta Nowości zagraniczne618-621
Laskowski Andrzej Nowości zagraniczne621-622
Jedziniak Marek Nowości polskie623-624
Drąg Krzysztof Rozrywka625
Komunikaty, ogłoszenia625-626

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.