Filatelista,  rok 2017, numer 2(1132)

Woźny Lech Pracowity grudzień leszczyńskich filatelistów64-65
Dembski Henryk Spotkanie wigilijne w Ostrzeszowie66-67
Piechocki Czesław Inicjatywa filatelistów ze Żnina68
Piechocki Czesław Wspólna emisja z okazji  450. rocznicy urodzin Jana Jesseniusa69
Szuler Adam Spotkanie filatelistów z pocztowcami w Regionie Sieci we Wrocławiu69-70
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej "Bo piękno na to jest, by zachwycało"71-73
Dudek Andrzej Znaczki personalizowane i spersonalizowane Poczty Polskiej wydane dla odbiorców z powiatu gostyńskiego do 2017 roku74-76
Wawrzynkowski Marian Trudne drogi do Bałtyku (cz. 2)77-81
Osuchowicz Wiesław 80 lat baśni na znaczkach pocztowych82-84
Dembski Henryk Świąteczna Poczta Szkolna85
Dembski Henryk Wigilia w Mikstacie86
Zienkiewicz Ryszard Prowizoryczne stemple nadawcze pruskich poczmistrzów87-88
Grosz Ryszard Koperta listu wysłanego z Agencji Pocztowej okrętu Polskiej Marynarki Wojennej ORP "Burza"89-90
Magiera Agnieszka Makulaura - do wtórnego wykorzystania90
Turek Piotr Usterki na znaczkach91
Jabłońska Danuta Blok Fi. 257 bez numeru92
Petriuk Stefan Cesarsko-Niemiecka Administracja Pocztowa i Telegraficzna w Generalnej Guberni Warszawskiej oraz Poczta Miejska Miasta Częstochowy 1915-1918 - cz. 193-97
Walocha Jerzy, Geisselbrecht Otto, Monkos Henryk Niekatalogowane do tej pory stemple cenzury wojennej z orzełkiem oraz okrągłe - 1944-1946 cz. 298-101
Zarząd Kolegium Ekspertów PZF Komunikat101
Zarząd Kolegium Ekspertów PZF Lista eksprtów PZF - stan na dzień 01.01.2017102-103
Wawrzynkowski Marian Łaciata filatelistyka104-105
Petriuk Stefan Fundacje działające na rzecz współpracy Polsko-Niemieckiej106
Janik Zygmunt Zwierzenia filatelistyczne z dydaktycznymi morałami kolekcjonerskimi (cz.1)107
Laskowski Andrzej, Szuler Adam Nowości zagraniczne108-111
Jedziniak Marek Nowości polskie112-113
Szuler Adam Co, gdzie, kiedy?113
Z żałobnej karty. Marian Rawiński114
Subocz Bohdan Przeglądając stare czasopisma - Poczta na biegunie północnym115
Staroń Adam Krzyżówka116-117
Ogłoszenia118

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.