Filatelista,  rok 2016, numer 9(1127)

Magiera Agnieszka Od redaktora527
Monkos Henryk Sprawozdanie władz naczelnych Polskiego Związku Filatelistów z działalności w latach 2011-2016 (XX kadencja)528-538
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej Ptaki Antarktyki - cz. 3539-542
Osuchowicz Wiesław Mity i legendy na znaczkach pocztowych edycji "America-UPAEP" 2012542-546
Cieślak Ryszard Nerw tajnych służb ukryty w znakach pocztowych547-549
Wawrzynkowski Marian Boje nad Bzurą550-556
Jakowiec Henryk Plan i tematyka zajęć dla uczestników MKF557
Bonio Ala Sukcesy Koła Filatelistycznego "Klaserek Ali"558
Wawrzynkowski Marian Rozmowa z laureatką559
Błażejak Grażyna Rebus pocztowy559
Siarkiewicz Krzysztof Mistrzostwa świata w klasie Optimist raz jeszcze560-561
Przybyła Roman Historia poczty w Iławie do 1948 roku562-567
Klamut Andrzej Enklawa Jasna Góra 1915-1918 ( cz. 1)567-569
Piwko Krzysztof, Okniński Roman Skałat 1919 r. - geneza wydania oraz proces przedrukowywania wydania lokalnego570-572
Walocha Jerzy Znaczki dopłaty poczty polskiej używane na Ślasku Cieszynskim - uzupełnienie573-574
Janik Zygmunt Spojrzenie na "Filatelistę"575-580
Wawrzynkowski Marian Sprostowanie580
Orzyłowski Wiesław Cztelnicy piszą581
Żurawski Krystian Kolejarze trzymajcie się mocno!582-583
Petriuk Stefan Niemiecki klub zainteresowań ARGE Polen obchodzi swój jubileusz 40-lecia583
Mikłaszewicz Marek Piłka nozna w filatelistyce... i nie tylko584
Z żałobnej karty584-585
Laskowski Andrzej, Wilczek Jacek Nowości zagraniczne586-588
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki, całostki, datowniki okolicznościowe, poczty specjalne589-592
Magiera Agnieszka Logogryf593
Ogłoszenia drobne594

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.