Filatelista,  rok 2016, numer 7(1125)

Magiera Agnieszka Od redaktora395
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej Antarktyczne zabytki ( cz. 1 )396-399
Bielawski Jerzy Literacka Nagroda Nobla 1901-2014 (10)400-403
Cieślak Ryszard Ślady izraelskich służb pocztowych na znakach pocztowych404-406
Lachowicz Krzysztof Pocztowa personalizacja regionalna w Przemyślu406-408
Wawrzynkowski Marian Zatopić "Marata"409-412
Bonio Ala "W klaserze filatelisty"413
Błażejak Grażyna Zagadki413
Swadźba Jan Filatelistyczna "bitwa" o Grunwald 1410...414-415
Klamut Andrzej Kostiuchnówka - największa bitwa Legionów Polskich416-419
Kosmala Jacek Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Varsaviana 2016"419
Chabros Sławomir Nieopisany stempel poczty polowej Legionów420
Kołosow-Rybczyński Leon Nieznany stempelek agitacyjny z Pińska421
Jarawka Tadeusz Bochnia 1918422
Subocz Bohdan Makulatura a makulatura423
Barczyk Jan Wykreślić słowo MAKULATURA ze słownictwa filatelistycznego424
Walisch Stanisław Następne fałszerstwo chemiczne zaśmiecające rynek filatelistyczny425
Janik Zygmunt Indywidualny protokół rozbieżności opinii o konkursie młodzieżowym426-428
Fijałkowska Ewa Być narodowi użytecznym428-429
Przybyła Roman Iława w 2016 roku - centrum wydarzeń filatelistycznych430-431
Wawrzynkowski Marian Zmagania młodych432-434
Malendowicz Ludwik K. Po ponad 60 latach skradziony "Inverted Jenny" wraca do właściciela - sensacja na Światowej Wystawie Filatelistycznej NY 2016435-436
Wiatrowski Zygmunt Recenzja pozycji wydawniczej Jerzego Tokara pt. "Kalejdoskop filatelistyczny"437-438
Jedziniak Marek Wyniki LVI plebiscytu na najładniejsze znaczki i kartki pocztowe wydane przez Pocztę Polską w 2015 roku oraz zestawienie wyników wcześniejszych edycji439-443
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki, całostki, datowniki okolicznościowe, poczty specjalne, erki okolicznościowe444-448
Magiera Agnieszka XXIII Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki448
Laskowski Andrzej Nowości zagraniczne449-451
Z żałobnej karty452
Jakowiec Henryk Ciągówka z hasłem453
Subocz Bohdan Przeglądając stare czasopisma filatelistyczne453
Ogłoszenia drobne454

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.