Filatelista,  rok 2015, numer 8(1114)

Bykowska Małgorzata Od redaktora451
Vogels Hans Dwie formy nadruku pierwszej karty pocztowej wydanej dla Poczty Polskiej w W.M. Gdańsku w 1934 r. (Cp 1)452-453
Komunikat 1/2015 Zarzadu Polskiej Kapituły Filatelistycznej453
Auleytner Julian Prowizorium ciechocińskie 1918454-455
Siarkiewicz Krzysztof Przesyłki polecone do i z Łaskarzewa we wczesnym okresie po odzyskaniu niepodległości456-458
Ignaciuk Stanisław Polscy filateliści w Anglii459
Affek Mariusz Dzieje serii znaczków pocztowych "EUROPA-CEPT"460-461
Swadźba Jan 1000-lecie Chrztu Polski czy Państwa Polskiego?461-463
Lachowicz Krzysztof Feldpost 534 i 259 w 1918 r.464-465
Janik Zygmunt Obserwacje 5 Innowacyjność (c.d.)466-468
Miętus Mirosław Wieją wiatry zmian, czas pomyśleć o tym, jak z korzyścią dla Związku spożytkować ich energię468-472
Wawrzynkowski Marian Koledze Antoniemu Kędziorowi ad vocem472
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej 60 lat TAAF473-476
Kędzior Antoni Ocalona z zagłady477
Błażejak Grażyna Filatelistyczne konkursy w hufcu ZHP Bydgoszcz-Miasto478-479
Reklama - Fila Expo Warsaw 2015479
Reklama - Dom Aukcyjny "Phila World"480
Reklama - Podręcznik Specjalizowany Polskich Znaczków Pocztowych - tom III 1965-1994481
Pieczyńska Jadwiga Wspomnienia z Nałęczowa482-483
Jakowiec Henryk Zagadki484
Wawrzynkowski Marian "Umilkły działa..." cz. 1485-487
Kosmala Jacek 100 lat Poczty Miejskiej w Warszawie488
Piwko Krzysztof Wystawa HUNFILA489
Wawrzynkowski Marian Głogów kolejny raz...490-493
Warski Ryszard 60-lecie koła PZF Łódź-Miasto im. inz. Czesława Danowskiego493-494
Jankowski Edward Oddział w Płocku PZF - wczoraj i dziś495
Jeziorski Henryk 60 lat Koła PZF nr 7 w Nowej Rudzie496-497
Więcław Waldemar Wykorzystanie do fałszerstwa nadruku "PRÓBA" znaczków z serii "XII Rajd Tatrzański" nr 786-787497
Staroń Adam, Laskowski Andrzej Nowości zagraniczne498-503
Bednarek Leszek KWF "Żołnierz polski podczas II wojny światowej" Koszalin 2015503
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki504-505
Jedziniak Marek Całostki505-506
Jedziniak Marek Datowniki okolicznościowe, erki okolicznościowe, poczty specjalne506-507
Jedziniak Marek Wyniki plebiscytu na najładniejsze znaczki i kartki pocztowe wydane w 2014 roku508
Z żałobnej karty509
Ogłoszenia drobne510
Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne - zaproszenie do Porażyna510

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.