Filatelista,  rok 2015, numer 6(1112)

Bykowska Małgorzata Od redaktora323
Kandulski Maciej, Kopeć Józef, Zbierski Marek Zmiany w Związku, czyli Związkowi na ratunek324-327
Berbeka Janusz Niekonsekwencje w nazewnictwie filatelistycznym. Próba systematyzacji pojęć.328-337
Trawiński Krzysztof, Prange Ryszard Znaczki Łotwy na mapach wojskowych338-339
Affek Mariusz Dzieje serii znaczków pocztowych "EUROPA-CEPT"340-341
Janik Zygmunt Obserwacje (3) Innowacyjność342-343
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej "Nasi tu byli" - cz. 2344-347
Kuśmiderski Ryszard Finał 53 OMKF "Nałęczów 2015"348
Swadźba Jan Kalendarzowe impresje349-351
Reklama - Dom Aukcyjny "Phila World"352
Leszczyńska-Bereska Justyna Karol Beyer - numizmatyk, fotograf, patriota. Prekursor ruchu numizmatycznego na ziemiach polskich353
Seweryn Anna "Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą" - półfinał 53 OMKF w Waksmundzie354-355
Półfinał OMKF w Sosnowcu356
Wawrzynkowski Marian Nie chcieli umierać za Gdańsk357-363
Szuler Adam Ernest Adam Malinowski /2/363-365
Drzewiecki Przemysław 60-lecie Okręgu Bydgoskiego PZF366-367
Madejski Edward 60 lat koła PZF nr 14 w Dębicy367-369
Staroń Adam, Laskowski Andrzej Nowości zagraniczne370-375
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki376
Jedziniak Marek Nowości polskie - całostki377
Jedziniak Marek Datowniki okolicznościowe377-378
Jedziniak Marek Poczty specjalne379
Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne - zaproszenie380
Wystawa "Pamięci Marianny Selonke z Sopotu"381
Ogłoszenia drobne382

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.