Filatelista,  rok 2015, numer 5(1111)

Bykowska Małgorzata Od redaktora259
Auleytner Julian Jim Mazepa w Poczcie Wybitnych Filatelistów260
Adamczyk Janusz Nie było nas, był las... Kryterium rzadkości w eksponatach wystawowych261-267
Lachowicz Krzysztof Nieznane dawne stemple okolicznościowe268-270
Plebiscyt na okładkę Filatelisty w roku 2014 - rozstrzygnięty270
Klamut Andrzej Austriacka Poczta Polowa 534,534a, 534b. Włoski epizod w historii byłych polskich legionistów271-275
Kalinowska-Bouvy Agata O pewnym francuskim ornitologu275-276
Janik Zygmunt Obserwacje (2). Wartości tematyki277-279
Affek Mariusz Dzieje serii znaczków pocztowych "EUROPA-CEPT"280-281
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej "Nasi tu byli" - cz. 1282-284
Cieślak Ryszard Konstytucja 3 Maja tematem polskich i litewskich znaczków pocztowych285-286
Bonio Ala Rozwiąż zagadkę287
Reklama - Dom Aukcyny "Phila World"288
Salagierski Mateusz Jak zostałem filatelistą289
Osuchowicz Wiesław Jean de LaFontaine i jego bajki na znaczkach pocztowych290-292
Mućko Agata Do moich dzieci w przyszłości293-294
Wawrzynkowski Marian Wojna we fiordach295-299
Więcław Waldemar Znaczek 10 fenigowy poczty miejskiej w Zawierciu typu III z podwójnym drukiem barwy zielonej299
Szuler Adam Ernest Adam Malinowski /1/300-302
Szuler Adam Polonica - Jan Paweł II302
Polański Michał Wielopolskie inicjatywy filatelistyczne303
Więcław Waldemar 50-lecie koła Okręgu pomorskiego PZF nr 34 w Debrznie304
Skorek Andrzej 70 lat Poczty Polskiej w Koszalinie305
Bartke Jerzy Recenzja książki K. Manterysa "Austro-Węgierskie poczty polowe na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej"306
Zaproszenie na wystawę filatelistyczną do Wielopola Skrzyńskiego "Najświętsza Maryja Panna na polskich znaczkach pocztowych i kopertach pierwszego dnia obiegu"307
"Informator" Koszalińskiego Okręgu PZF0
Staroń Adam, Laskowski Andrzej Nowości zagraniczne308-312
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki312
Jedziniak Marek Plan emisji znaczkow pocztowych na 2016 rok313
Jedziniak Marek Nowości polskie - całostki, poczty specjalne, datowniki okolicznościowe314-315
Bykowska Małgorzata Niecodzienna kolekcja316
Z żałobnej karty317
Ogłoszenia drobne - komunikaty318

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.