Filatelista,  rok 2014, numer 9(1103)

Bykowska Małgorzata Od redaktora483
Babut Roman XXI Ogólnoplska Wystawa Filatelistyczna - Warszawa 2014 - zaproszenie484
Monkos Henryk 60-lecie miesięcznika "Filatelista" - zaproszenie na spotkanie485
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej Pierwsza poczta antarktyczna część II486-487
Więcław Waldemar Druk znaczka nr 1012 B na sklejonej taśmie papieru487
Kosmala Jacek, Kupiec-Węgliński Jerzy Wichry wojny - niezwykła droga lotniczych listów488-489
Karpowicz Leon Via Dolorosa490-493
Witek Krzysztof Kartka z Majdanka493-494
Micza Karol Nie dopuszczone do obiegu pocztowego znaczki plebiscytowe Ślaska Cieszyńskiego z 1920 roku495-497
Wawrzynkowski Marian Tak się zaczęło....498-505
Bykowska Małgorzata Szkoła z pomysłem na filatelistykę506-508
Swadźba Jan Wybrane tematy zajęć Młodzieżowego Koła Filatelistycznego w latach 2010-2014509-511
Metrycka Urszula Co łączy filatelistykę z... matematyką?512-513
Pieczyńska Jadwiga Plan zajęć "Kółko filatelistyczne" na rok szkolny514-515
Ceterowska Janina Moje małe sukcesy w filatelistyce516
Reklama - mój znaczek Poczta Polska517
Siarkiewicz Krzysztof Skok wzwyż na znaczkach pocztowych518-519
Madejski Edward Cenna inicjatywa dębickich filatelistów520
Kożuchowska Ewa "Poczta szybowcowa"521
Miętus Mirosław Internetowe Koło Filatelistów ma już 2 lata522-524
Klamut Andrzej Recenzja książki J. Adamczyka, J. Szopy, J.T. Nowaka "Pieczątki formacyjne Legionow Polskich, Polskiego Korpusu Posiłkowego i Polskiej Siły Zbrojnej na przesyłkach poczt polowych z uwzglednieniem tła historycznego 1914-1918"524-526
Ćmoch Zdzisław Znaczek "Chaber"526
Bator Janusz Recenzja książki - Mikołaj Sawczak "Zarys historii poczty i filatelistyki przemyskiej"527
Staroń Adam, Laskowski Andrzej, Miziołek Krzysztof Nowości zagraniczne528-531
Wawrzynkowski Marian To już sześćdziesiąt lat...532-534
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki535-536
Jedziniak Marek Całostki, poczty specjalne, datowniki okolicznościowe536-537
Janik Zygmunt Zatomizowana społeczność538-539
Auleytner Julian Święto filatelistów w Korei Południowej - Wystwa Filatelistyczna Philakorea 2014539-540
Frąckiewicz Janusz Nieznan przesyłka z katastrofy lotniczej 63 km od Gdańska541
Ogłoszenia drobne542
Monkos Henryk Komunikat z prac ZG PZF542

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.