Filatelista,  rok 2014, numer 4(1098)

Bykowska Małgorzata Od redaktora171
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej Pingwiny z dwóch biegunów172-176
Kostka Wiesław Francuski list ze znaczkiem Polska nr 1*176-178
Rejnowski Bronisław Frankatury mechaniczne ze świątecznymi nakładkami przed Wielkanocą179-181
Siarkiewicz Krzysztof Nie chodźmy na skróty182
Szuler Adam Klub Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów"183
Rosińska Dorota Tematyka żydowska na znaczkach pocztowych Polski "ludowej" (1946-1987)184-187
Plebiscyt na najładniejszą okładkę "Filatelisty" w 2013 roku - rozstrzygnięty187
Kosmala Jacek, Kurczyński Antoni Cesarska rosyjska cenzura korespodencji cywilnej w Warszawie do 1915 roku188-193
Walisch Stanisław Usterki formy drukowej znaczka wydanego w 1946 r. z okazji 25 rocznicy III Powstania Śląskiego (PZP nr 404)193-194
Kłosiński Andrzej Recenzja książki J. Auleytnera "Początki Poczty Polskiej na Pomorzu 1920"195
Ogłoszenia drobne195
Dacyk Stanisław Okręgowa wystawa filatelistyczna "Łódź 590" (10 X - 20 X 2013r.)196-197
Bielawski Jerzy Jubileuszowa uroczystość w Ostrowie Wielkopolskim197-198
Madejski Edward 8 marca w kole PZF nr 14 w Dębicy198
Banasiewicz-Burdal Grażyna Olsztyn na brązowo199
Przybyła Roman Zimowe Igrzyska Olimpijskie na znakach pocztowych199
Janik Zygmunt Ograniczony potencjał200-201
Gazda Adam Rekolekcja wielkanocna201
Wawrzynkowski Marian Poranione życiorysy202-209
Petriuk Stefan Stempel okolicznościowy z tematu Niemcy-Polska209
Staroń Adam, Laskowski Andrzej Nowości zagraniczne210-215
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki, poczty specjalne215-216
Jedziniak Marek Datowniki okolicznościowe217
Zielińska Irena Znaczki pocztowe dokumentują historię pontyfikatu218-220
Drzewiecki Przemysław Recenzja książki Jerzego Gruszczyńskiego: "Bajończycy - polska kompania w Legii Cudzoziemskiej 1914-1915."221
Z żałobnej karty222

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.