Filatelista,  rok 2013, numer 9(1091)

Bykowska Małgorzata Od redaktora451
Zbierski Marek, Kopeć Józef Przed dyskusją o nowym statucie452-456
Siarkiewicz Krzysztof Filatelistyka turystyczna456
Błażejak Grażyna Znaczek w harcerskim plecaku...457
Tokajuk Jerzy Międzynarodowa Poczta Rowerowa przez puszczę458-459
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej Niepokonani460-463
Gasek Katarzyna Sztuka korespondencji - Mail Art463-465
Regulamin Konkursu Plastycznego Mail Art465
Micza Karol Nie dopuszczone do obiegu znaczki plebiscytowe Śląska Cieszyńskiego z 1920 roku466-470
Heffner Jan Przy okazji kilka obrazków i zdań o Równem Wołyńskim471-474
Rejnowski Bronisław Wykaz frankownic dopuszczonych w Polsce do sprzedaży i ich dystrybutorzy474-478
Berbeka Janusz Korekta klasyfikacji znaczka 30 fen z II wydania prowizorycznego Poczta Polska/Gen. Gouv. Warschau z 1918/1919 r. (Fi 14)479-480
Rzadkosz Miłosz Nieznane stemple cenzury z września 1939 roku480-481
Bebriss Edmunds Wszystko zaczęło się w Wenden. 150 rocznica wydania pierwszego znaczka pocztowego na Łotwie482
Wysocki Marcin Fila Expo Warsaw483
Monkos Henryk XIV Gala Polskiej Kapituły Filatelistycznej Statuetki "Prymus" - kandydatury484
Wawrzynkowski Marian Generałowie Września485-489
Staroń Adam, Laskowski Andrzej Nowości zagraniczne490-497
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki497-499
Jedziniak Marek Nowości polskie - całostki, poczty specjalne500-501
Jedziniak Marek Datowniki okolicznościowe, erki okolicznościowe501
Bykowska Małgorzata Filatelistyka wraca do szkół502
Ogłoszenia drobne, komunikat502

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.