Filatelista,  rok 2013, numer 8(1090)

Bykowska Małgorzata Od redaktora395
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej Wyspa pingwinów396-398
Kalinowska-Bouvy Agata 90 rocznica przybycia emigrantów polskich na północ Francji398
Petriuk Stefan Bilateralna NiemoeckoPolska Wystawa Filatelistyczna "Forsta 2013"399-400
Heuvel Leo van den 600 lat chrztu Żmudzi400
Heffner Jan Co z tajemniczym X z Równe Wołyńskie?401-405
Micza Karol Nie dopuszczone do obiegu znaczki plebiscytowe Śląska Cieszyńskiego z 1920 roku406-409
Gazda Adam Fraszka409
Rejnowski Bronisław Gombrowicz - znany i nie znany410-411
Swadźba Jan Odkrycia - wielkie i małe412-413
Berbeka Janusz Próby znaczka Fi 193 z prezydentem RP S. Wojciechowskim - uzupełnienie414-415
Lachowicz Krzysztof Kastuś Kalinouski - filatelistyczne wspomnienie415-416
Rzadkosz Miłosz Cp 627 z odwrotnie wydrukowaną barwą ciemnobrązową417
Rzadkosz Miłosz Makulaturowa Cp 887 bez barwy czarnej i jasnobrązowej417
Ćmoch Zdzisław Toruńskie reminiscencje418-419
Kuśmiderski Ryszard Współpraca filatelistów Lublina i Brześcia419
Wawrzynkowski Marian Warszawskie dzieci idziemy w bój...420-426
Bykowska Małgorzata Filatelistyczny facebook427-428
Wawrzynkowski Marian Chojnów 2012429-431
Staroń Adam, Laskowski Andrzej Nowości zagraniczne432-439
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki440
Jedziniak Marek Nowości polskie - całostki, poczty specjalne441
Jedziniak Marek Datowniki okolicznościowe442
Janik Zygmunt Uwagi po lekturze442-444
Bykowska Małgorzata Zasady redakcji tekstów445
Ogłoszenia drobne445
Z żałobnej karty446
Komunikat - Sprostowanie446

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.