Filatelista,  rok 2013, numer 4(1086)

Bykowska Małgorzata Od redaktora171
Kozerski Krzysztof Filatelistyczna historia szkutnictwa (część druga)172-173
Wawrzynkowski Marian Watykańskie Sede Vacante173
Wawrzynkowski Marian Dunkierka174-177
Kalinowska-Bouvy Agata Wyszperane z historii178
Szuler Adam Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. Tadeusza Hampla179
Lachowicz Krzysztof Personalizacje pocztowe - inaczej (część 2)180-181
Rejnowski Bronisław Nowe logo Poczty Polskiej S.A.182
Walocha Jerzy Skarty ze znaczkami gazetowymi przedrukowanymi formą Iic tzw. wydania krakowskiego 1919183
Adamczyk Janusz, Chodurek Maria 15 rocznica powstania Słowackiej Akademii Filatelistyki184-185
Trawiński Krzysztof Zasłużone zwycięstwo czy wielka pomyłka?186-187
Petriuk Stefan Stosunki pocztowe pomiędzy Polską a Litwą po zakończeniu I wojny światowej188-189
Geisselbrecht Otto Przedruki "Goznak" bez końca!190
Micza Karol Nie dopuszczone do obiegu znaczki plebiscytowe Śląska Cieszyńskiego z 1920 roku191-195
Rzadkosz Miłosz Niekatalogowany błąd Cp 613 z odwrotnie wydrukowaną barwą czarną195
Dembski Henryk Jubileusz koła PZF w Ostrzeszowie196-197
Karzełek Emil Adam Kielbasa-Schoeni i Stanisław Fołta w biurze zarzadu Śląsko-Dąbrowskiego okręgu PZF198-199
Barczyk Jan Spotkania ze znaczkiem w przedszkolu199-200
Lewandowski Wojciech 2013 rokiem toruńskiej filatelistyki (część II)201-203
Ogłoszenia drobne203
Monkos Henryk Ilustrowany słownik pojęć filatelistycznych - katalogi204-205
Rejnowski Bronisław Odkrycia archeologiczne epoki kamienia na kontynencie europejskim - w świetle znaków pocztowych206-207
Szuler Adam Kalendarium - kwiecień 2013 co, gdzie, kiedy...207
Staroń Adam, Laskowski Andrzej, Małek Mariusz Nowości zagraniczne208-216
Janik Zygmunt Fascynacje widza (2)216-217
Bukowski Jacek Znalazłeś? Pomyśl218
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki, całostki219-220
Jedziniak Marek Nowości polskie - poczty specjalne, datowniki okolicznościowe220-221
Z żałobnej karty222
Monkos Henryk Komunikat 1/2013 zarządu Polskiej Kapituły Filatelistycznej223
Bartke Jerzy XX konferencja Polskiej Akademii Filatelistyki223

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.