Filatelista,  rok 2013, numer 3(1085)

Bykowska Małgorzata Od redaktora115
Kozerski Krzysztof Filatelistyczna historia szkutnictwa (część pierwsza)116-117
Gasek Katarzyna Ludzie listy piszą...118
Heuvel Leo van den Robert Kubica na znaczkach poczty Togo119
Bykowska Małgorzata Znaczek w świecie mody120-121
Gazda Adam Fraszka - Dzień Kobiety Filatelisty121
Bykowska Małgorzata Idole filateliści cz. 4122
Szuler Adam Ogólnopolski Klub Filatelistyczny "Cracoviana"123
Rejnowski Bronisław Nowy rodzaj frankownic w Polsce124-125
Lachowicz Krzysztof Personalizacje pocztowe - inaczej (część 1)125-126
Manterys Janusz O poczcie polowej 534 i nie tylko127
Sader Andrew Nadruk "Poczta Polska" na autriackim znaczku 30H wydania krakowskiego, Fischer nr 39a i 39b128
Rzadkosz Miłosz Niekatalogowany typ nadruku na Cp 104129
Zbierski Marek Spojrzenie na wystawiennictwo (zakończenie)130-132
Auleytner Julian Stosunki pocztowe Polska-Rosja w latach 1918-1921133-135
Wawrzynkowski Marian Mord136-141
Wawrzynkowski Marian Wojenne dzieje. Post scriptum141
Dudek Andrzej Wieści z Gostynia142
Jedziniak Marek 53 Konkurs - Plebiscyt na najładniejszy polski znaczek i najładniejszą polską kartkę pocztową 2012 roku143
Lewandowski Wojciech 2013 rokiem toruńskiej filatelistyki (część I)144-145
Dembski Henryk Świąteczna poczta szkolna146
Metrycka Urszula Początki bywają trudne...146-147
Monkos Henryk Ilustrowany słownik pojęć filatelistycznych - karnet, karta maksimum(analogofilia)148-149
Rożek Mieczysław, Wawrzynkowski Marian Do młodych... i nie tylko150-154
Muth Włodzimierz O historii poczty i filatelistyki w Ostrzeszowie155
Szuler Adam Kalendarium - marzec 2016 co, gdzie, kiedy...155
Janik Zygmunt Fascynacje widza156-157
Staroń Adam, Laskowski Andrzej, Małek Mariusz Nowości zagraniczne158-164
Jedziniak Marek Nowości polskie - całostki, datowniki okolicznościowe165
II zestaw pytań konkursowych165
Ogłoszenia drobne166
Z żałobnej karty166

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.