Filatelista,  rok 2013, numer 2(1084)

Bykowska Małgorzata Od redaktora59
Kozerski Krzysztof Przeoczony dzień Francisa Drake`a60-62
Heuvel Leo van den Polska - Azerbejdżan63
Petriuk Stefan Początki Poczty Polskiej w Zachodniej Polsce 1919/192064-68
Adamczyk Janusz Dylematy do rozwiązania czyli jak pożyteczną okazała się "niezamierzona prowokacja" dla podjęcia i pogłębienia wiedzy68-72
Bednarek Leszek Jak poprawiać poziom wystawiennictwa, szczególnie młodzieżowego73
Wawrzynkowski Marian Transatlantyki74-76
Zbierski Marek Spojrzenie na wystawiennictwo77-79
Woźniak Adam Lubomir Austriacka Poczta Polowa nr 534 Marzec-Maj 1918 r.80-81
Nowak Andrzej 160-lecie pierwszego-pierwszych znaczków Państwa Kościelnego81-83
Auleytner Julian "100-lecie Niepodległości Polski" już niebawem83-84
Piwko Krzysztof Rozwój pocztowych usług lotniczych w Polsce w latach (1929-39)84-85
Muniak Barbara Koło Filatelistyczne nr 40/ Reaktywacja86
Ćmoch Zdzisław Ćwierć wieku ze znaczkiem86-87
Tokajuk Jerzy Niecodzienna przesyłka pocztowa z Białegostoku do Grodna87-89
Banasiak Marek Pokaz jubileuszowy z okazji 55 lat istnienia koła PZF im. Antoniego Serbeńskiego w Ostrzeszowie89-90
Zbierski Marek Pojechałem na wystawę91
Lewandowski Wojciech Konkurs - Panorama Toruńska91
Kalinowska-Bouvy Agata Znaczek w szkole92
Bykowska Małgorzata Idole filateliści cz. 392-93
Janik Zygmunt Idol filatelistów94-95
Bator Janusz O poczcie oblężonego Przemyśla w amerykańskim miesięczniku American Philatelist96-97
Rożek Mieczysław, Wawrzynkowski Marian Do młodych … i nie tylko97-100
Staroń Adam, Laskowski Andrzej, Małek Mariusz Nowości zagraniczne101-107
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki, całostki, poczty specjalne108
Jedziniak Marek Datowniki okolicznościowe109
Staroń Adam Krzyżówka nr 1110
Ogłoszenia drobne111
Z żałobnej karty111

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.