Filatelista,  rok 2013, numer 11(1093)

Bykowska Małgorzata Od redaktora563
Wiatrowski Zygmunt Statutowe problemy PZF i propozycje rozwiązań564-565
Malendowicz Ludwik K. Kongres Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych (FEPA) Madryt 2013.10.05565
Heuvel Leo van den Człowiek z temperamentem wulkanu566-567
Monkos Henryk Sprawozdanie z XIV gali filatelistycznych Oskarów568-573
Karzełek Emil Czesko-polskie sympozjum filatelistyczne w Hawierzowie573-575
Dudek Andrzej W Bieszczadach576
Wawrzynkowski Marian Ku czci Kuźni dzisiejszych gwarków577-579
Bartke Jerzy Wystawa Filatelistyczna Varsaviana 2013580
Gąsłowski Tomasz Spotkanie klubu "Kolejnictwo"581-582
Wołko-Stempniewicz Natalia 55 lat Kępińskiego Koła Polskiego Związku Filatelistów583
Lachowicz Krzysztof Niekatalogowane amerykańskie FDC T. Kościuszki584-585
Tokar Jerzy O tajemniczym "X" z Kresów i nie tylko586-588
Malec Bogusław I Wadowicka Wystawa Papafilii - Wadowice 2013589
Reklama Domu Aukcyjnego "Phila World"590
Osuchowicz Wiesław Hobby - filatelistyka poznane w dzieciństwie, towarzyszące u schyłku życia591-592
Auleytner Julian Tajny rozkaz z 1920 roku w sprawie cenzury593-594
Wawrzynkowski Marian Legenda Lenino595-598
Bukowski Jacek Pan Paweł599-600
Kuśmiderski Ryszard Medal im. Jana Witkowskiego w roku 2013 dla Guntera Rosta600
Siarkiewicz Krzysztof Tenis na wózkach601-602
Staroń Adam, Laskowski Andrzej Nowości zagraniczne603-609
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki610-611
Jedziniak Marek Całostki611
Jedziniak Marek Datowniki okolicznościowe612
Jedziniak Marek Poczty specjalne, erki okolicznościowe613
Ogłoszenie XI Studium Filatelistyki613
Ogłoszenia drobne614
Z żałobnej karty614

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.