Filatelista,  rok 2012, numer 9(1079)

Bykowska Małgorzata Od redaktora443
Ciemnoczołowski Sebastian Kargowa444
Petriuk Stefan Współpraca Niemieckiego Związku Filatelistów (BDPh) i Polskiego Związku Filatelistów (PZF) do roku 1990445
Adler Michael Współpraca Niemieckiego Związku Filatelistów (BDPh) i Polskiego Związku Filatelistów (PZF) po roku 1990445-446
Bykowska Małgorzata Redaktorskie spojrzenie447
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej Pingwinie menu448-450
Drzewiecki Przemysław 160 rocznica urodzin artysty malarza Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)451
Lista finalistów Jubileuszowego 50 Ogólnoplskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego "Szlakiem Renesansu"452
Szuler Adam Kalendarium wrzesień 2012 co, gdzie, kiedy?452
Przybek Przemysław Stemple Wolnego Miasta Gdańska okresu inflacji 1920-1923: praktyka potwierdzania pocztowego użycia stempla453-456
Manterys Janusz Poczta Polska na Śląsku Cieszyńskim w okresie przygotowywanego plebiscytu w 1920 roku457-459
Kupiec-Węgliński Jerzy Tajemnice ostatnich lotów pocztowych z twierdzy Przemyśl (19-22 marca 1915)460-462
Malendowicz Ludwik K. Wzory znaków z archiwum UPU (Światowy Związek Pocztowy), ze szczególnym uwzględnieniem interesującego przykładu Portugalii463-465
Bartke Jerzy Jeszcze o Joannie d`Arc - filatelistycznie465
Malinowska Ewa Wystawa filatelistyczna: Citius, Altius, Fortius466
Szuler Adam 170 lat kolei górnośląskiej466
Inserty - kartki beznominałowe467-470
Maksymowicz Anitta Park Mużakowski - polsko-niemiecki zabytek na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO471-473
Janik Zygmunt Westchnienia weterana474-477
Prange Ryszard Klub dla tych, którym się chce478-479
Rejnowski Bronisław Jerzy Duda - Czy Pan Bóg lubi znaczki479
Auleytner Julian Wystwa zbiorów Księcia Monaco Alberta II w Brugii480
Monkos Henryk Komunikat 2/2012 Zarządu Polskiej Kapituły Filatelistycznej statuetki "Prymus"481
Staroń Adam, Małek Mariusz, Laskowski Andrzej Nowości zagraniczne482-491
Jedziniak Marek Nowości polskie - całostki491
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki i poczty specjalne492
Jedziniak Marek Datowniki okolicznościowe i erki okolicznościowe493
Wystawa "Debiuty XIV" Koszalin 2012494
Ogłoszenia drobne494
Z żałobnej karty494

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.