Filatelista,  rok 2012, numer 12(1082)

Bykowska Małgorzata Od redaktora611
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej Świąteczne pingwiny612-613
Auleytner Julian Przeciw i za organizacji ARA614-615
Bykowska Małgorzata W Dęblinie filatelistycznie616-617
Wawrzynkowski Marian Wojenne święta618-620
Żuławski Aleksander Sentyment do znaczka Polska nr 1621
Wawrzynkowski Marian Zapomniane projekty622-625
Sader Andrew "Samolot bez koła" Nie opisany błąd na znaczku Fischer nr L2625
Walocha Jerzy Druki próbne wydania na przesyłki urzędowe z 1 lutego 1920 (nr katalogowy Fi. U1-U11)626-627
Rożek Mieczysław, Wawrzynkowski Marian Do młodych... i nie tylko627-628
Jeszcze raz o Nadzwyczajnym Zjeździe PZF629
Karzełek Emil Podwójny jubileusz630
Lewandowski Wojciech Rok toruńskich zabytków - konkurs dla młodych filatelistów631
Szuler Adam Kalendarium - grudzień 2012 co, gdzie, kiedy?631
Babut Roman Sukces w Odessie632-633
Bartke Jerzy Wystawa Literatury Filatelistycznej w Moguncji633-634
Kuśmiderski Ryszard 90 lat zorganizowanej filatelistyki na Lubelszczyźnie i 60 lat struktur PZF w Lublinie635
Heuvel Leo van den Stanisław Leszczyński ciągle inspiruje Pocztę Francji638-639
Gazda Adam Znaczek Jasia Czytalskiego639
Heuvel Leo van den Puchar UEFA 2012, zbiór znaczków Polonica640-641
Siarkiewicz Krzysztof Tenis na znakach Poczty Polskiej642-644
Kurczyński Antoni Scott 2013 - Ceny niektórych walorów polskich /w USD/645
Szuler Adam Tematyczny Klub Zainteresowań Znakami "Pies"646
Błaszczyk Henryk XIX Spotkanie Klubu "Pies"647
Jasicki Bronisław Czytelnicy piszą - Do młodych... spojrzenie z innej perspektywy648-649
Odpowiedzi redakcji649
Janik Zygmunt Porównania650-651
Kalinowska-Bouvy Agata Huguette Sainson i jej znaczki652
Korekta do korekty652
Staroń Adam, Laskowski Andrzej, Małek Mariusz Nowości zagraniczne653-658
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki659
Jedziniak Marek Nowości polskie - datowniki okolicznościowe660
Jedziniak Marek Nowości polskie - całostki, erki okolicznościowe661
Zagadki matematyczne661
Ogłoszenia drobne662
Z żałobnej karty662

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.