Filatelista,  rok 2012, numer 11(1081)

Bykowska Małgorzata Od redakcji555
Prezentacja Zarządu Głównego PZF wybranego na XXI kadencję na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów PZF w Katowicach w dniu 13 10 2012556
Regulamin 51 Ogólnoplskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego "Toruńskie Cosmopolis"557
Szostak Elżbieta, Szostak Andrzej Polarne wspomnienia558-562
Bykowska Małgorzata Krzysztof Lachowicz - Panorama Racławicka w kolekcjonerstwie562
Wawrzynkowski Marian Kolejna Wystawa Okręgowa w Białogardzie563-565
Zbierski Marek Sędziowie się szkolą566-567
Bykowska Małgorzata W szkolnym teatrze o znaczkach568-569
Kaczmarczyk Marzena Moja pierwsza gala569-570
Sprostowanie570
Szuler Adam Klub Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej " Święty Gabriel"571
Kalinowska-Bouvy Agata Ogniste święto znaczka572
Rejnowski Bronisław Wielka aukcja niezwykłego zbioru klasycznej Polski573-575
Wawrzynkowski Marian Tobruk576-578
Auleytner Julian Nietypowe przesyłki pocztowe z Litwy Środkowej578-579
Wierzbicki Jacek Akropol w Atenach580-582
Kurczyński Antoni Scott 2013583
Monkos Henryk Ilustrowany słownik pojęć filatelistycznych584-585
Rożek Mieczysław, Wawrzynkowski Marian Do młodych.... i nie tylko586-591
Szuler Adam Błędy na znaczkach XXV rocznica pontyfikatu Jana Pawła II592
Bartke Jerzy Francuskie koperty- całostki żałobne z 1894 roku593
Szuler Adam Kalendarium listopad 2012 co, gdzie, kiedy?593
Jedziniak Marek Nowości polskie - znaczki594
Jedziniak Marek Nowości polskie - datowniki okolicznościowe, poczty specjalne595
Staroń Adam, Laskowski Andrzej, Małek Mariusz Nowości zagraniczne596-604
Staroń Adam Rozrywkowy zawrót głowy - krzyżówka nr 6604-605
Ogłoszenia drobne606
Z żałobnej karty606

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.