Filatelista,  rok 2011, numer 8(1066)

Rejnowski Bronisław Od redaktora366
Nowicka Joanna Czym jest filatelistyka dla Poczty Polskiej S.A.?367-370
Adamczyk Janusz Filatelistyka postrzegana przez społeczeństwo371-372
Auleytner Julian "Błękitna" Armia Hallera 1917-1920 w filatelistyce373-377
Kosmala Jacek Formacje lotnicze "Błękitnej Armii" gen. Józefa Hallera w dokumentacji pocztowej378-382
Jakubik Jerzy Przesyłki wartościowe w Królestwie Polskim383-387
Manterys Janusz Interpretacja przesyłek austro-węgierskiej poczty polowej388-390
Piwko Krzysztof Nie opisane stemple pomocnicze Poczty Miejskiej w Warszawie 1915-1918391-393
Walisch Stanisław Liniowe ząbkowanie polskich znaczków z okresu 1944-1955394-395
Vogels Hans Frankatury mechaniczne Portu Gdańska (2)396-397
Wierzbicki Jacek W poszukiwaniu przodków człowieka (6)398-400
Bartke Jerzy Maria Skłodowska-Curie w filatelistyce401-403
Wawrzynkowski Marian Wystawy: głogów - kolejne oblężenie404-406
Rejnowski Bronisław Z Panią Anną Niemierko - autorką projektu znaczka z przywieszką "Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej" rozmawia Bronisław Rejnowski407
Słodziński Andrzej Mazury - cud natury, czyli Fanał 49. OMKF408-409
To i owo410
Karzełek Emil Polscy filateliści gościli w czeskim Hawierzowie411
To i owo412
Poczty Specjalne414
Ogłoszenia415

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.