Filatelista,  rok 2011, numer 6(1064)

Wiatrowski Zygmunt Humanistyczna i społeczna rola filatelistyki współczesnej263-265
Auleytner Julian Wydanie Wołyńskie - Kowel z 1919 roku266-268
Gruszczyński Jerzy Spotkanie robocze jurorów i ekspertów PZF269-272
Szuler Adam Eksperymentalne nalepki polecenia Poczty Polskiej S.A.273
Kral Jiri Historia pewnego przekazu - czyli: jak były doreczane pieniądze po 11 X 1938 roku z resztki Czechosłowacji (bez Sudetów i bez Zaolzia) na obszar Zaolzia zajety przez Polskę274-275
Walocha Jerzy Makulatura znaczka nr katalogowy Fi. 4301276-277
Michalczyk Mieczysław, Walocha Jerzy Znaczki z wydania na przesyłki lotnicze - nr katalogowy F. 441 drukowane na znaczkach podstawowych z IX walca278-279
Michalczyk Mieczysław, Walocha Jerzy Nie katalogowane - powtarzalne usterki znaczków pocztowych z lat 1945-1954280-281
Wierzbicki Jacek W poszukiwania przodków człowieka (cz.4)282-284
Europa 2011 (2) Międzynarodowy Rok Lasu285
Romanowicz Zdzisław Jeszcze o znaczkach z automatów286-288
Janik Zygmunt Ściana płaczu290
Wincewicz Rafał Litwa - 150 lat Litewskiego Muzeum Narodowego w Wilnie291
Grupa Wyszehradzka - wspólna emisja czterech krajów292
Żuławski Aleksander Dom Polski w Jeryho293
Adamczyk Janusz Urząd Pocztowy Wojsk Polskich w Warszawie, sierpień 1917 r.294-296
Chabros Sławomir Korespondencja wojskowa po wybuchu wojny 1. września 1939 roku, cz.3296-299
Fischer Andrzej, Walocha Jerzy Czytelnicy piszą300-301
Kołosow-Rybczyński Lew I. Wystawa Filatelistyczna301
Prange Ryszard Seminarium sędziowskie w Essen302
Prange Ryszard Sukces "szkoły poznańskiej" na mistrzostwach Europy w Essen303
Latasz Jerzy Zostań filatelistą304
Subocz Bohdan O Poczcie Obwodu Pińczowskiego i tzw. Wydaniu Koszyckim305-307
Nowości polskie308-309
Ogłoszenia310-311

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.