Filatelista,  rok 2011, numer 4(1062)

Rejnowski Bronisław Od redaktora159
Puchała Robert Próbne nadruki całostek prowizorycznego wydania lubelskiego z 1918 roku dla terenów byłej okupacji austro-węgierskiej160-161
Michałowski Władysław Poczty Polskie w Wilnie 1919-1921162-163
Kral Jiri Pocztowe dzieje Szumbarku164-165
Chabros Sławomir Korespondencja wojskowa po wybuchy wojny 1. września 1939 roku166-169
Gruszczyński Jerzy poczty wojskowe polskich formacji w interpretacji katalogów firm handlowych (cz.1)170-171
Wierzbicki Jacek W poszukiwaniu przodków człowieka (cz. 2)172-175
Duda Jerzy Miasta kulturalne (cz. V)176-180
Prange Ryszard Całostki reklamowe (cz.2)181-185
Bartke Jerzy "Nie przez Niemcy" - dlaczego?186
Bartoch Andrzej, Walocha Jerzy Nadruk odwrócony na z. 828187
Kalinowska-Bouvy Agata Szalony listonosz - Ferdynad Cheval188
Żuławski Aleksander Przesyłka z Konsulatu RP w Jerozolimie z maja 1925 roku189
Wincewicz Rafał Rumunia - Dunaj. Mapa Europy i południowych krańców Rzeczypospolitej190
Wincewicz Rafał Austria i Rumunia - wspólne wydanie "Orient Express" i … Warszawa191
Jagiełłowicz Jacek 65 lat zorganizowanej filatelistyki w Gorzowie Wielkopolskim192-193
Dembski Henryk Dyskusje i emocje nad oceną eksponatów tematycznych!194-195
Zbierski Marek Podwójna rola eksponatu jednoekranowego196
Europa 2011 (1) Międzynarodowy Rok Lasu197
Janik Zygmunt Filatelistyczne życzenia198-199
Sobczyńska Agnieszka 30. Rocznica Porozumień Łódzkich i rejestracja NZS200
Nowości polskie201-203
Z żałobnej karty. Janusz Zbigniew Piekut (1923-2011)204-205
Zaproszenie na Tematyczną Wystawę Filatelistyczną "350 lat nadania praw miejskich Kępnu"206
Ogłoszenia drobne207

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.