Filatelista,  rok 2011, numer 11(1069)

Rejnowski Bronisław Od redaktora522
Monkos Henryk Krótko o XX Zjeździe PZF523
Duda Jerzy Mój pierwszy Zjazd524-525
Członkowie Honorowi526
Auleytner Julian Zachodnia Wielkopolska po ratyfikacji Traktatu Wersalskiego (1920)527-529
Sader Andrew Kolejne pozycje nadruku czarnozielonego na znaczku nr kat. 72 - drugiego wydania poznańskiego (cz.2)530-531
Jendroszek Heinrich H. Temat: znaczek nr kat. 72 z nadrukiem czarnozielonym531
Schmutz Lesław Replika do artykułu "O fałszerstwach tzw. "prób" znaczka "Dojdziemy". Fałszerstwa" cd.532-535
Kostyk Jan Kłopoty z kropką na "Wodzach" i ich wznowieniach przedrukowych536-537
Jakubik Jerzy Eksperymentalne nalepki polecenia z 1957 roku (I)538-540
Rejnowski Bronisław Etykiety "R" najnowszej generacji do oznaczania przesyłek poleconych541
Kielbasa-Schoeni Adam Krótki zarys automatyzacji opłat pocztowych w Szwajcarii (cz. I)542-544
Kalinowska-Bouvy Agata Kartka z wakacji545
Duda Jerzy Koperta - jej niezwykłe dzieje i zastosowanie (cz.IV)546-549
Żuławski Aleksander Jubileusz 50-lecia WWF550-551
Romanowicz Zdzisław, Rejnowski Bronisław Nowości WWF552-554
Wincewicz Rafał Polonica555
Janik Zygmunt Konstruktywny przyczynek do głośnego sporu556-557
Prange Ryszard Rady byłego sędziego558-559
Farbotko Władysław Recenzja. Historia poczty i filatelistyki na terenie Ziemi częstochowskiej560-561
Malendowicz Ludwik K. Europejska Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna POLKOWICE 2011562-563
Gorzelak Stanisław OWF 777 lat praw miejskich Oławy563
Medal im. Jana Witkowskiego dla Marka Zbierskiego564
Stemple okolicznościowe jednodniowe 2011 (8)565
Nowości polskie566-567
Z żałobnej karty568
Ogłoszenia569-570

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.