Filatelista,  rok 2010, numer 9(1055)

Sitarz Marek Katowice 6 - 12 IX 2010 Krajowa Wystawa Filatelistyczna i konferencja naukowa "Transport 2010"451
Janik Zygmunt 60 lat minęło...452-455
Jakubik Jerzy Ambulanse pocztowe w Królestwie Polskim 1869-1915 (cz. I)456-460
Schad Friedrich Kartka pocztowa Cp nr 88 użyta w pierwszych dniach wojny 1939 roku461
Chodurek Maria Mieczysław Herod - chluba naszej filatelistyki462-463
Monkos Henryk Działania zarządu KeiZF i prezydium ZG PZF które szkodzą polskiej filatelistyce464-466
Informacja prezydium ZG PZF o podstawie prawnej artykułu kol. H. Monkosa dotyczącego legalności wyboru i działania zarządu Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw ZG PZF467
Drzewiecki Przemysław, Jakucewicz Stefan, Melnik Jeremi O fałszerstwach tzw. "prób" znaczka "Dojdziemy" (zebranie i przypomnienie informacji) . Geneza wydania znaczka468-476
Jendroszek Heinrich H. Historia się powtarza - czyli komentarz do artykułu: "Znaczek "Dojdziemy" i jego próby - studium badawcze" - autorstwa Lesława Schmutza477-479
Wierzbicki Jacek Lascaux - podziemne sanktuarium480-482
Wincewicz Rafał 600-lecie bitwy pod Grunwaldem483
BR Polonica -Złota "Polska nr 1" - na znaczku Republiki Gwinei484
BR Polonica - Pamięci Lecha i Marii Kaczyńskich485
BR AŻ Polonica - Rok 2010 - Rokiem Chopina486-487
BR Próba rozwikłania tajemnicy "Portretu podwójnego"488-489
Nowak Jerzy M. V Bałtycki Festiwal Znaczka490
Żurawski Krystian 25 lat OKZ PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego491
Alfabetyczny wykaz placówek pocztowych stosujących datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą - w podanych niżej okresach492
Stemple okolicznościowe jednodniowe 2010493
Nowości polskie494-495
Białek Henryk Plany emisyjne znaczków polskich - a oczekiwania Polskiego Związku Filatelistów496
Nowe emisje ONZ497
Czytelnicy piszą...498-499
Z żałobnej karty499-501
Rejnowski Bronisław Od redaktora502
Ogłoszenia503-504

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.