Filatelista,  rok 2010, numer 6(1052)

Gatunki chronione - nowa emisja poczty ONZ282
Adamczyk Janusz Początek nowej ery 160 rocznica pierwszego znaczka pocztowego na ziemiach polskich283
Adamczyk Janusz Rozporządzenie L 170 Ministerstwa Handlu z dnia 26 marca 1850 względem wprowadzenia w ycie z dniem 1 czerwca 1850 przepisów o opłacie listowej i pobranie tejże za pomocą znaczków284-287
Rosiak Katarzyna Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu - jego historia, zbiory i działalność288-293
Schmutz Lesław, Sztaba Kazimierz Błędy i usterki nadruków unarodawiających ma znaczkach wydania "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" z 1918/1919 roku (uzupełnienie 3)294-295
Jakubik Jerzy Pierwsze polskie nalepki polecenia z 1919 roku (2) Malepki polecenia typu małopolskiego296-297
Walocha Jerzy, Mąka Zdzisław, Więcław Waldemar Prywatne nadużycie kasownika GDYNIA 1 z wyróżnikiem *h * z końca lat 40-tych ubiegłego wieku298-299
Heffner Jan Wydanie prowizoryczne Ck z października 1956 roku300-301
Duda Jerzy Filatelistyka na znakach pocztowych (1)302-303
Białek Henryk Eksponatów filatelistycznych wciąż powodują emocje i dyskusje304-305
Janik Zygmunt Uzupełnienie diagnozy306-308
Zbierski Marek Za co te punkty?309-311
Drzewiecki Przemysław Europejskie Mistrzostwa Filatelistyki Antwerpia 9-12 04 2010312
Orzyłowski Wiesław OD i DO - czyli kopalnia błędów i pomyłek313-315
Rejnowski Bronisław Zagraniczne aukcje filatelistyczne316-317
Czytelnicy piszą318
Żuławski Alex Koło Przyrodników im. Kopernika w Palestynie319
Stemple okolicznościowe jednodniowe320-321
Nowości polskie322-325
Norden 2010326
BR 65 rocznica zakończenia II wojny światowej327
Europa 2010 (3)328-333
Uchwała prezydium ZG PZF334
Ogłoszenia335-336

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.