Filatelista,  rok 2010, numer 5(1051)

Wybieramy znaczek roku 2009. 50 konkurs - plebiscyt na najładniejszy znaczek polski227
Malendowicz Ludwik K. Afera jukatańska - czyli prawie genialny fałszerz. Raoul Charles de Thuin (1890-1975)228-229
Jakubik Jerzy Pierwsze polskie nalepki polecenia z 1919 roku230-233
Lewoński-Hosta Marek Cztery typy stempli prowizorycznych stosowanych w Suwałkach w latach 1919-1920234-235
Auleytner Julian Kamieniec Podolski - raz jeszcze236
Kulesza Wojciech, Przybek Przemysław Znaczek Wolnego Miasta Gdańska - numer katalogowy Fi 12c237-240
Nowak Jerzy M. Prowizoria z Kamienicy Polskiej z 1945 roku241
Rejnowski Bronisław Zbrodnia katyńska w dokumentacji filatelistycznej242-243
Andreasik Władysław Zwierzenia kolekcjonera244-247
Janik Zygmunt Uwagi o tematyce i estetyce polskich znaczków pocztowych ( cz. V)248-250
Monkos Henryk Pamiątkowe monety z okazji 150-lecia znaczka polskiego251
Rok 2010 - Rokiem Chopina252-253
Białek Henryk Historia poczty i telekomunikacji w Warszawie - recenzja254-255
Manterys Janusz, Micza Karol Jan Olchowik - Poczta na Górnym Śląsku do 1923 roku" - recenzja256
Kosmala Jacek Wystawa - Bejing 2009 Aeropex257
Olchowik Jan Migawki z 13 międzynarodowych targów filatelistycznych w Monachium 5-7 marca 2010258-259
BR Zagraniczne aukcje filatelistyczne260-261
Gruszczyński Jerzy Spotkanie robocze jurorów i ekspertów PZF w Warszawie - 13 marca 2010 roku262-264
Rożek Mieczysław W sprawie nowego statutu PZF265
Janik Zygmunt Drobiazgi miłe - i wprost przeciwnie266
Zmiany w planie emisji znaczków267
Stemple okolicznościowe jednodniowe268-269
Nowości polskie - 270-271
Romanowicz Zdzisław Emisje specjalne WWF272-274
Vancouver 2010275
Europa 2010276
Z żałobnej karty277
Komunikat zarzadu Okręgu Warszawskiego PZF278
Ogłoszenia279-280

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.