Filatelista,  rok 2010, numer 12(1058)

Rejnowski Bronisław Od redaktora618
Apel ZG PZF619
Walocha Jerzy Znaczki doręczeniowe Wyższego Sądu Krajowego we Lwowie620-621
Jagielski E. Dwa razy Wilno622
Auleytner Julian Jeszcze raz o Skałacie623
Michałowski Władysław Kartki pocztowe z pierwszych dni II wojny światowej624
Żuławski Aleksander Zagraniczne aukcje internetowe. Polskie walory filatelistyczne sprzedane ostatnio na aukcji ebay625
Wierzbicki Jacek Malta - wyspa megalitów626-629
Duda Jerzy NaJBardziej kulturalne miasta Europy w znaczkowym zwierciadle (I)630-633
Medal im. Jana Witkowskiego za 2010 rok dla Andrzeja Fischera634
Świąteczne frankatury mechaniczne635
Jakowiec Henryk Frankatury mechaniczne niektórych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych636-637
Wincewicz Rafał Polonica -Chińskie personalizowane całostki z Fryderykiem Chopinem638
Polonica - Zagraniczne znaczki personalizowane wydane w związku z katastrofą polskiego samolotu pod Smoleńskiem639
BR Polonica - Polska w Unii Europejskiej , Mikołaj Kopernik na Wyspach Marshalla640
Malendowicz Ludwik K. 71 Kongres FIP (Miedzynarodowej Federacji Filatelistyki) Lizbona 10 10 2010641
Słodziński Andrzej Światowa Wystawa Filatelistyczne "Portugal 2010" Lizbona 01 - 10 10 2010642-643
Karzełek Emil "Chopin 2010" - wystawa644
Rożek Mieczysław Poznań w filatelistyce645
Wystawy - Cztery narodowości przemysłowej Łodzi646
Wystawy - Rodowód Wojska Polskiego646
Kreska Agata Malowane listy - wystawa647
Monkos Henryk Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Głogów 2010"648-649
Kupiec-Węgliński Jerzy Polska filatelistyka w piśmiennictwie amerykańskim - recenzja650
BR Katalog Poloników 2010 Tsutomi Yamamoto - recenzja651
Bielawski Jerzy Datowniki okolicznościowe 1996-1997 - recenzja651
Gąsłowski Tomasz Złoty jubileusz koła w Witaszycach652
Kuśmiderski Ryszard Święto filatelistów w Lublinie653
Czytelnicy piszą...654
Prange Ryszard Dlaczego skrzywdzili mnie sedziowie?655
Janik Zygmunt XII Gala656-657
Nowości zagraniczne - Boże Narodzenie 2010658-659
Nowości polskie660-662
Spis treści za rok 2010663-669
Żuławski Aleksander Poczta na stacji w Wilnie670
Ogłoszenia671-672

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.