Filatelista,  rok 2010, numer 11(1057)

BR Aborygeni - nowa emisja ONZ562
Rejnowski Bronisław Od redaktora563
Auleytner Julian Dar Tadeusza Gryżewskiego dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji (II)564-567
Lewoński-Hosta Marek Odmiany znaczków z I formy wydania krakowskiego568-569
Żuławski Aleksander Aerograf od Polki z PCK w Palestynie570
Schmutz Lesław, Sztaba Kazimierz Uwagi uzupełniające do opisu papierów znaczka nr Fi 374 - "Westerplatte"571-575
Walocha Jerzy Próba akceptacyjna bloku "Kultura" - wydania z 10 czerwca 1948 roku (nr katalogowy Fi. Blok 10)576-577
Brink van den Rein Bakhuizen Rastr "ceglany"578-583
Walocha Jerzy Fałszerstwo arkusika Fi.1850s (przeperferowany górny margines)584
Bartkowiak Henryk Datowniki eksploatacyjne "zreformowanych" jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej (2005 - 2009)585-587
BR Polonica - Pamięci prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego588
Wincewicz Rafał Polonica - Pałac Tyszkiewiczów w Kretyndze589
Żuławski Aleksander Zagraniczne aukcje internetowe590-591
Wierzbicki Jacek Otyła Wenus592-594
Duda Jerzy Filatelistyka na znakach pocztowych (cz. V)595-597
Cisoń Jan Refleksje wystawcy598-599
Bednarek Leszek O ocenianiu eksponatów - czyli: cała para pójdzie (poszła) w gwizdek?600-601
Zbierski Marek Bilateralna wystawa Niemcy - Polska602
Malik Jan Jubileuszowy zlot 100-lecia harcerstwa polskiego w Krakowie603
Białek Henryk Słowo o okręgu warszawskim PZF604
Bartkowiak Henryk XXI Ogólnopolskie spotkanie członków i sympatyków klubu "Znaki Polecenia" Katowice - 12 09 2010605
ZG PZF Podziękowanie za odpisy od podatku 2009606
BR XII Gala wręczenia filatelistycznych "Oskarów"607
Bielawski Jerzy Biuletyn Klubu Filatelistycznego "Kangur" 1990 - 1999608
Bielawski Jerzy Bibliofilskie wydawnictwo - recenzja609
Janik Zygmunt Może warto zapytać?610
Stemple okolicznościowe jednodniowe 2010611
Nowości polskie612-613
Z żałobnej karty614
Ogłoszenia615-616

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.