Filatelista,  rok 2010, numer 1(1047)

ZG PZF Rok 2010 - rokiem 60-lecia Polskiego Związku Filatelistów oraz 150 lecia znaczka pocztowego "Polska nr 1"3
Mikulski Zbigniew Przed 150 laty wprowadzono do obiegu Pierwszy polski Znaczek Pocztowy4-8
Kupiec-Węgliński Jerzy, Kuzych-Berezovsky Ingert Listy o wyjątkowej wadze przesłane do Lwowa pierwszą na świecie regularną linią lotniczą9-12
Puchała Robert Czchów - nadruk lokalny z 1919 roku - naśladownictwem wydania krakowskiego?13-15
Auleytner Julian Litewski kasownik prowizoryczny z Sejn z lat 1920-192416
Walocha Jerzy Przesunięcie nadruków na znaczkach "Goznak"17-19
Walocha Jerzy Układ typów nie wydanego znaczka Poczty Polowej AK - z formy drukowej19
Pawłowski Wiesław Podwójne moletowanie znaczka "Polski drzeworyt ludowy XVIw."20-21
Walocha Jerzy, Rzadkosz Miłosz Ck 49 bez czarnej barwy22
Kaczmarczyk Marzena, Hreśka Beata Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna. Stulecie szkoły w Bańskiej Niżnej23
Regulamin 48 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego "Polscy Nobliści"24-25
Janik Zygmunt Uwagi o tematyce i estetyce polskich znaczków pocztowych (cz. 1)26-27
Jasicki Bronisław O mistrzu Polski - słów kilka28-29
Prange Ryszard Oceny i emocje30-31
Lewoński-Hosta Marek Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920. Recenzja32
Żuławski Aleksander List polecony z Otyni z listopada 1939 roku33
Gurbała Jerzy W sprawie znaczków stemplowanych34-35
Jasicki Bronisław O mojej niewiedzy filatelistycznej36
Jasicki Bronisław To mi się nie podoba36
Kamieński Jerzy, Welerowicz Kazimierz Sprawa: Dezinformacja na datowniku Włocławka37
Stempel dodatkowy Muzeum PiT37
Żuławski Alex Datowniki świąteczne w Izraelu37
Dembski Henryk Wokół propozycji zmian w statucie PZF - Kolejny głos w dyskusji38-39
Jasicki Bronisław Mój głos w dyskusji o zmianach w statucie PZF40
Twardzisz Tadeusz Propozycje zmian w statucie PZF (głos w dyskusji)40
Informacja ZG PZF41
Wyjaśnienie w sprawie tzw. "prób" znaczka "Dojdziemy"41
Zbierski Marek Plan wystaw konkursowych na rok 201042
Prange Ryszard "Planete Timbre" 201042
BR XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie Vancouver 201043-45
Janik Zygmunt Pechowcy46
Nowości polskie - stemple oklicznosciowe47-49
Nowości polskie - znaczki pocztowe50-53
Apel ZG PZF w sprawie odpisu od podatku54
Ogłoszenia55-56

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.