Filatelista,  rok 2009, numer 12(1046)

Redakcja Emisja świąteczna poczty watykańskiej.1
Redakcja Nowości polskie2
Rejnowski Bronisław Od redaktora.3
Sztaba Kazimierz Problematyka prac badawczych na tle działalności Polskiej Akademii Filatelistyki.4-8
Mróz Krystyn A jednak istnieją. Nowe odkrycia polskich frankatur mechanicznych z lat 1927-1939 (cz. IV)9-11
Weźranowski Eugeniusz W sprawie określenia barw walorów filatelistycznych w katalogach, artykułach i ekspertyzach.12
Ways Marian Zbigniew Polemiki. Ważne uwagi na temat "niewiedzy w filatelistyce polskiej".13
Romanowicz Zdzisław Współczesne znaczki z automatów (II)14-15
Duda Jerzy Młody filatelista. Zbieranie znaczków pocztowych.16-18
Rejnowski Bronisław Z warsztatu zbieracza całostek. W sprawie kartki pocztowej Cp 3219
Orzyłowski Wiesław Z warsztatu zbieracza całostek. Nieznana kartka świąteczna z obozu jenieckiego w Murnau.19
Rożek Mieczysław Z warsztatu zbieracza całostek. Karkonosze na kartkach pocztowych.20-21
Knapczyk Edward Czytelnicy piszą. Pozdrowienia ArGe polen z Soest.22
Duda Jerzy Czytelnicy piszą. W odpowiedzi Panu Knapczykowi.22
Skorek Andrzej Czytelnicy piszą. Apel prezesa okręgu PZF w Koszalinie. 22
Malendowicz Ludwik K. Wystawy. Ocena eksponatów na światowych wystawach filatelistycznych w latach 2004 - 200923-25
Drzewiecki Przemysław Wystawy. Italia 2009. Międzynarodowy festiwal filatelistyki.26
Prange Ryszard Wystawy. O Basketfil - słów kilka.27
Wystawy. Krajowa młodzieżowa wystawa filatelistyczna Świebodzice 200928
Bielawski Jerzy Wystawy. Wystawa filatelistyczna o tematyce religijnej "Kalisz 2009"29
Kreska Agata Wystawy. Zbiór Macieja Miszczaka w Muzeum PiT30
Ostraszewska Jadwiga, Pawliszak Krzysztof Krajowa wystawa literatury filatelistycznej Ruda Śląska - 2009 otwarta.31
Nowak Jerzy M. Z życia PZF. Wybory nowej rady klubu zainteresowań "Prowizoria"32
Michalak Bogdan Z życia PZF. XII zjazd członków klubu "Święty Gabriel".33
Białek Henryk Recenzje. Historia Siedlec pisana znakami pocztowymi.34-35
Malendowicz Ludwik K., Babut Roman Informacja komisji ekspertów i zwalczania fałszerstw. Wyciąg z protokołu Zarządu Głównego PZF.36
Rejnowski Bronisław Wiadomości ze świata. "Antysemityzm i holocaust" Ariego Lindenbauma w internecie.37
Rejnowski Bronisław Wiadomości ze świata. Polskie eksponaty zwyciężają w Kaliforni.37
Redakcja Zagraniczne aukcje filatelistyczne. Aukcja dawnych widokówek na Węgrzech.38
Puchała Robert Zagraniczne aukcje filatelistyczne. Polska aukcja w Nowym Jorku39
Babut Roman Zaproszenie do uczestnictwa w wystawie filatelistycznej "PHILALUX 2010"40
Janik Zygmunt Rubryka Janika. Czas demitologizacji.41
Redakcja Zagraniczne emisje świąteczne - 200942-43
Redakcja Nowości polskie44-46
Redakcja Spis treści za rok 200947-53
Redakcja Warunki prenumeraty miesięcznika "Filatelista" w roku 2010 53
Redakcja Z żałobnej karty. Podwin Tadeusz (1931-2009), Czerzniewski Czesław (1929-2009).54
Redakcja Ogłoszenia i reklamy. 54-56

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.