Filatelista,  rok 2009, numer 10(1044)

Żuławski Aleksander Milenijne cele rozwoju - nowa emisja poczty ONZ2
Rejnowski Bronisław Poczta Polska - Spółka Akcyjną.3
Duda Jerzy Krakowski ruch filatelistyczny.4-7
Jakubik Jerzy Uwagi do artykułu A. Welvaarta "Przekazy pieniężne w zaborze rosyjskim" (II) Cdn.8-11
Kupiec-Węgliński Jerzy Nieznany list z pierwszego lotu Budapeszt - Kraków w dniu 4 lipca 1918 roku.12-13
Auleytner Julian Polemiki. O niewiedzy w filatelistyce polskiej.14-15
Melnik Jeremi Uwaga - fałszerstwo ! Rzecz o pewnym szwindlu sprzed 90 lat.16-17
Melnik Jeremi Zestawienie błędów i usterek w arkuszu przedrukowym.18
Tatarski Jacek Analogofilia w generalnym gubernatowstwie.19-21
Karzełek Emil Wstęp do specjalizacji emisji z 1963 roku "XX-lecie Ludowego Wojska Polskiego" (cz. II)22-24
Wierzbicki Jacek Karol Darwin i teoria ewolucji (cz. IV) Jubileusz roku 200925-27
Wincewicz Rafał Polonica. Białoruś - przedstawiciele polskiej szlachty: Wiesiołowscy.28
Kędzior Antoni Polonica. Na Ukrainie: poeta Antoni Malczewski i kamienica królewska we Lwowie.29
Piekarz Lucjan Wystawy. Wystawa "Kraków 2009" upamiętniająca czyn Legionów Polskich.30-31
Karzełek Emil Wystawy. "Pszczyna 2009"32-33
Zbierski Marek Wystawy. Pszczyna na gorąco.34
Kreska Agata Wystawy. Enigma znów do odkrycia we Wrocławiu.35
Białek Henryk Recenzje. Badania nad sowieckimi znakami pocztowymi na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 wciąż trwają.36
Szuler Adam Z życia PZF. 50-lecie Koła PZF w Oleśnicy.37
Auleytner Julian, Rejnowski Bronisław Przyczynek do emisji puckiej z lutego 1920 roku.38
Duda Jerzy Głos w dyskusji nad tezami do statutu PZF. Śniło mi się.39-41
Janik Zygmunt Rubryka Janika. Szukajmy złotego środka.42-43
Piekarz Lucjan Wyróżnieni medalem PZF za osiągnięcia publikacyjne.43
Redakcja Stemple okolicznościowe 2009 (10), (11), (12).44-46
Redakcja Nowości polskie47-51
Redakcja Nowości polskie52
Redakcja Z żałobnej karty. Paweł Wohl (1946 - 2009). Janusz Furmaniak (1932 - 2008). Romuald Biernacki (1919 - 2008)53
Redakcja Ogłoszenia i reklamy.54-56

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.