Filatelista,  rok 2008, numer 7(1029)

Rejnowski Bronisław Od redaktora. Jaki "Filatelista" ?339
Białek Henryk XV Konferencja Naukowa PAF - 2-4 maja 2008 r.340-342
Zbierski Marek, Wysocki Marcin PZF nowoczesną organizacją - czy to możliwe ?343-347
Redakcja X edycja "Prymusów" za rok 2007348-351
Duda Jerzy Reklama filatelistyki.352-353
Subocz Bohdan O wartości zbiorów.354-355
Kryszkiewicz Piotr Wyniki 48. Konkursu - plebiscytu Czytelników "Filatelisty" na najładniejsze znaczki Poczty Polskiej.355
Słodziński Andrzej Taka sobie zwykła rzecz - most (cz.4)356-359
Wierzbicki Jacek Archeologia na polskich znakach pocztowych (cz. VI)360-362
Ways Marian Zbigniew Urzędy pocztowe we Lwowie w latach 1918 - 1939363-365
Walisch Stanisław Wysyp fałszywych nadruków na znaczkach Generalnego Gubernatorstwa na internetowych aukcjach.366
Szura Jan Z życia PZF - W Limanowej.367
Szuler Adam Z| życia PZF - W Oleśnicy.367
Redakcja Osobliwości znaczków polskich - Bocian czarny Fi. 1065 - zagadka do rozwiązania .368
Chomin Jerzy Osobliwości znaczków polskich - Blok Fi. 109 ze znacznie przesuniętym numerem.369
Mróz Krystyn Wystawy - KWF "325 lat Poczty w Lesznie"370
Zbierski Marek Wystawy - Komisja wystaw wyjaśnia370
Zbierski Marek Wystawy - Wielki sukces poznańskich filatelistów w Essen.371
Białek Henryk Konferencja Naukowa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego poświęcona uczonemu i filateliście Zygmuntowi Wiatrowskiemu.372
Janik Zygmunt Rubryka Janika. O statucie PZF.373
Słodziński Andrzej Wystawa zbiorów młodzieżowych w Muzeum P i T we Wrocławiu.374
ZG PZF Finał 46. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego "450 lat Poczty Polskiej".375
Brytan Marian Czytelnicy piszą - Delegaci Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego w debacie sprawozdawczej Zarządu.376
Petriuk Stefan Czytelnicy piszą - ARGE-POLEN na Targach w Essen.377
Tarłowski Roman Czytelnicy piszą - Ankieta katalogu Fischer .377
Kuska Zdzisław Czytelnicy piszą - Forum inicjatyw Papieskich.377
Rejnowski Bronisław Nowości polskie378-381
Piwko Krzysztof Nowości polskie381-382
Rejnowski Bronisław Wiadomości ze świata383
Rejnowski Bronisław Post Europ - Europa 2008 ( odc. VI).384-387
Redakcja Ogłoszenia i reklamy.388-392

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.