Filatelista,  rok 2008, numer 1(1023)

Rejnowski Bronisław "Filatelista" w 2008 roku3
ZG PZF Wsparcie PZF poprzez odpis - 1 %4
Mikulski Zbigniew 150 rocznica wprowadzenia znaczków pocztowych w Królestwie Polskim5-9
Puchała Robert Próby znaczków serii "Oswobodzenie miasta Gdańska" z 1945 roku (Fi. 377-379)10-12
Rejnowski Bronisław Całostki i znaczki pocztowe In Post13-15
Romanowicz Zdzisław Znaczki z automatów.16-18
Prange Ryszard Tematyka bawi, uczy i wychowuje (cz.1)19-22
Walocha Jerzy Nowy "Fischer" t. I na 2008 rok23
Redakcja Michel Europa - Kompakt23
Kurczyński Antoni W nowym katalogu SCOTT 200824-25
Rejnowski Bronisław Zagraniczne aukcje filatelistyczne.26-27
Walocha Jerzy Sylwetki filatelistów - Jan Ryblewski (1919-2007).28
Dudek Andrzej Dzień Znaczka 2007 w Gostyniu.29
Rejnowski Bronisław 46. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny pt. " 450 lat Poczty Polskiej". 30-31
Białek Henryk Z życia PZF - X Studium Filatelistyki PZF.32
Białek Henryk Z życia PZF - Rok 2008 rokiem jubileuszu 450 - lecia Poczty Polskiej.33
Zbierski Marek Z życia PZF - Zasady Wystawiennictwa PZF.34
Malec Bogusław Z życia PZF - VII Dni Papieskie w Wadowicach.34
Kruszyński Jan Z życia PZF -Jubileusz 50-lecia Koła nr 8 PZF w Warszawie35
Rabiej Janusz Wystawy - OWF "Przyroda Polski i Świata - Lesko 200736
Seidler Antoni Wystawy - KWF "Królowa Jadwiga i jej czasy"37
Kruszyński Jan Wystawy - KWF "Dzieje Mazowsza"38
Nowak Jerzy M. Wystawy - Bratysława 200739
Kurczyński Antoni Wystawy - CHICAGOPEX 200740
Zbierski Marek Plan wystaw konkursowych i ważniejszych imprez filatelistycznych na rok 200841
Weźranowski Eugeniusz Czytelnicy piszą - Głos do artykułu panów L.Schmutza i K.Sztaby o znaczkach wydania PP/GGW42
Walocha Jerzy, Głowacki Bolesław Czytelnicy piszą43
Brytan Marian Czytelnicy piszą- Kwartalne debaty filatelistów (Okręg Śląsko-Dąbrowski)44
Redakcja Nowości polskie45-46
Redakcja Nowości zagraniczne47-52
Redakcja Ogłoszenia i reklamy53-56

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.