Filatelista,  rok 2007, numer 9(1019)

Rejnowski Bronisław Redaktor Naczelny o "Filateliście"451
Białek Henryk Wybitny Polski Uczony i Filatelista Prof. Zygmunt Wiatrowski Doktorem Honoris Causa Akademii Nauk Pedagog. Ukrainy452-453
Heffner Jan Dokładność Pomiarów Długości w Filatelistyce454-458
Mikulski Zbigniew I Legion Polski - Nazywany Legionem Puławskim459-461
Auleytner Julian List Wartościowy z Bielska do Brna z 15 listopada 1918 roku462-463
Walocha Jerzy Kiedy był pierwszy dzień obiegu pocztówek tzw. Wydania Krakowskiego z 1919 roku ?464-465
Mikulski Zbigniew Najrzadszy list z Powstania Warszawskiego466
Sokół Janusz TOGETHER czyli razem467
Rejnowski Bronisław Bloki Rozkładane468-469
Dorawa Marian Filatelistyczne Pokłosie Roku Mozartowskiego470-472
Malendowicz Ludwik K. Ocena Eksponatów Tematycznych na Wystawach Światowych oraz na ECTP w latach 2006 - 2007473
Prange Ryszard Opowiedzieć Historię - Eksponat Tematyczny ( 9 )474-475
Dembski Henryk Filatelistyka Tematyczna. Opowiadanie, a nie rejestracja zdarzeń476
Malendowicz Ludwik K. Christoph Gartner - nowym włascicielem katalogu całostek świata "Higgins and Gage"477
Recenzje478-479
Janik Zygmunt Młody Filatelista. Uwagi związane z młodzieżowym konkursem filatelistycznym480
Nowak Jerzy M. Wrażenia ze Światowej Wystawy Filatelistycznej. "St.Petersburg - 2007" (19 - 25 czerwca 2007)482-483
Wystawy484
Patralski Zbigniew Święta Anna w Muzeum Poczty485
Michalak Bogdan Kluby Zainteresowań. Jubileusz Klubu "Święty Gabriel"486
Z Życia PZF487
Czytelnicy piszą .... Czytelnicy piszą ....488-491
Nowości Polskie492-495
Nowości Zagraniczne496-499
Ogłoszenia i Reklamy500-502

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.