Filatelista,  rok 2007, numer 4(1014)

Dawnych Widokówek Czar. Wiosna tuż, tuż.... Spełnienia marzeń !171
Auleytner Julian Zawiłości Polskiej Zagranicznej Taryfy Pocztowej w okresie styczeń - luty 1919 (listy)171-173
Schmutz Lesław, Sztaba Kazimierz O Znaczkach Wydania "Poczta Polska / Gen.-Gouv. Warschau" z 1918/1919 roku (nr kat. Fi: 6 do 16) I Forma Opis błędów iusterk174-180
Przybek Przemysław Gdański Stempel z Pustym Mostkiem181
Petriuk Stefan Wszechobecna Cenzyra Pocztowa. Kontrola Korespondencji w Polsce w Latach 1918 -1939182-185
Lachowicz Krzysztof Przemyśl Pocztowo Podzielony (1939 - 1941)186-188
Żuławski Aleksander Czytelnicy piszą ....189
Rejnowski Bronisław Początki Działalności. Listy do Pani Bardziłowskiej190-191
Rejnowski Bronisław Ck 11 i Olsztyńska Koperta Beznominałowa z 1948 Roku. Z Historii Zbieracza Całostek192-193
Walocha Jerzy Status Dopłat Toruńskich,w świetle dokumentów pocztowych194-198
Duda Jerzy Ilustracja Ksiąźkowa w Biblifilateli. Biblifilatelia199-201
Prange Ryszard Opowiedzieć Historię - Eksponat Tematyczny ( 4 )202-203
Janik Zygmunt Skąd Się Biorą Filateliści204-205
Michalak Bogdan 50 Lat Klubu "Święty Gabriel"205
Kurczyński Antoni Ceny Ceny Ceny. SCOTT 2007 Standard Postage Stamp Catalogue206-207
Kosmala Jacek Zagraniczne Aukcje Fiatelistyczne208-209
Kosmala Jacek Rzadkości Polskiej Filatelistyki Wracają Do Kraju210
Młody Filatelista211
Wystawy212
Nowości Polskie213-214
Nowości Zagraniczne215-220
Ogłoszenia i Reklamy221-222

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.