Filatelista,  rok 2006, numer 9(1007)

Korc Adam Podsumowanie Upływającej Kadencji451
Białek Henryk Jeszcze Jest Przyszłość Przed PZF452-453
Klamut Andrzej Pocztowa Służba Celna na Ziemiach Polskich Pod Zaborem Austriackim ( uzupełnienie)454
Melnik Jeremi O "Polskości" Znaczków tzw. Wydania Gnieżnieńskiego z 1919 r.455-461
Auleytner Julian Polskie Listy Wartościowe z Okresu 1918 - 1922 (cz. III - zakończenie)462-466
Vogels Hans, Zbierski Marek Przesyłki Masowe Opłacane Gotówką w Polskim Urzędzie Pocztowym w Wolnym Mieście Gdańsku w Latach 1932 - 1939467-471
Przybek Przemysław Fałszywe Ostemplowania Znaczków Wolnego Miasta Gdańska (cz. III - dokończenie)472-474
Heffner Jan Komputerowe Określanie Barwy475-479
Kołosow-Rybczyński Lew Dawne Widokówki Warszawskie480-483
Brink van den Rein Bakhuizen Rok Rembrandta w Ojczyźnie Artysty484-485
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne Aukcje Filatelistyczne486
Janik Zygmunt Nasze Korzenie487
Wystawy488-491
Krawczyk Antoni Młody Filatelista491
Czytelnicy piszą .....492-493
Nowości Polskie494-497
Nowości Zagraniczne498-501
Ogłoszenia502

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.