Filatelista,  rok 2006, numer 7(1005)

Rejnowski Bronisław Rok Rembrandta339
Szymczak Piotr Międzynarodowy Adres Pomocniczy z 1912 Roku Do Paczki Wartościowej340-341
Podolecki Feliks Galicyjski Stempelek Polecenia z Kozłowej342
Auleytner Julian Polskie Listy Wartościowe z Okresu 1918 - 1922343-347
Rejnowski Bronisław Ocenzurze z Lat 1918 - 1922348-349
Piekut Janusz Zbigniew Fałszerstwo Całości ze Stemplami Cenzury Stanu Wojennego349
Przybek Przemysław Fałszywe Ostemplowania Znaczków Wolnego miasta Gdańska350-352
Michałowski Władysław Curiosum Związane z Przygotowaniem Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu 16.5 - 30.9.1929 r.353
Rejnowski Bronisław Kochana Wojenna Mamusia. Listy do Pani Bardziłowskiej354-355
Rejnowski Bronisław Koperta Lotnicza z Nakładu Przedwojennego Użyta w Chorzowie w 1946 Roku356
Osobliwości357
Żuławski Aleksander Jak Drukowano Pierwsze Znaczki Izraela358-360
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w Filatelistyce cz. 81 Wydania pozapielgrzymkowe (ciąg dalszy z lat 2002 - 2004361
Duda Jerzy Na Wakacje - Dobra Zabawa Ze Znaczkami362-365
Brink van den Rein Bakhuizen Znaczki z Ruchomym Obrazem366-367
Bartkowiak Henryk Polak Potrafi - Czyli Nalepka "R" Na Podkładce368-369
Janik Zygmunt Fascynujący Świat Erek370-371
Skwarczyński Andrzej Historia Teatru Na Znaczkach Pocztowych372
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne Aukcje Filatelistyczne373
Recenzje374-375
Czytelnicy piszą......376
Białas Jerzy Finał 44Konkursu "Turystyka na Pomorzu"377
Wystawy ... Wystawy ...378-381
Wiadomości ze Świata. Komunikaty382
Nowości Polskie383-385
Nowości Zagraniczne386-389
Ogłoszenia390

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.