Filatelista,  rok 2006, numer 6(1004)

Rejnowski Bronisław Białe Plamy283
Jakubik Jerzy Wstępna Klasyfikacja Nalepek Polecenia Królestwa Polskiego z 1899 r. Historia Poczty284-286
Weźranowski Eugeniusz Uwagi do Opisu Błędu B9 w Wydaniu Przedrukowym Fi. 6-16287
Rejnowski Bronisław Przesyłki Polecone z I Polskiej Wystawy Marek288-289
Rejnowski Bronisław Majowy Zamach Stanu290-292
Rejnowski Bronisław Uzgodnienia Polsko - Francuskie w sprawie obecności w Polsce Francuskich Poczt Polowych293
Turek Tomasz Wklęsłodruk ? - To nie Takie Proste !294-295
Pelczar Piotr AEROfilatelistyka. Koperty Lotnicze296-297
Walisch Stanisław Kolejne Nienotowane Położenie Znaków Wodnych III298
Muszner Piotr Niekatalogowane Stemple Cenzury z Okresu Stanu Wojennego299
Żuławski Aleksander Technicza Mennicza w Starożytności300-301
Romanowicz Zdzisław MUNDIAL. Piłka Za Miedzą 302-303
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w Filatelistyce cz. 80 Wydania pielgrzymkowe ciąg dalszy z lat 2002 - 2004304-305
Skwarczyński Andrzej Historia Teatru Na Znaczkach Pocztowych Częśc XX. Teatry Azji Kabuki - Ciągle Żywa Forma Dramatu Japońskiego306-307
Prange Ryszard Co z Kartkami Beznominałowymi ?308
Zbierski Marek Polskie Kartki Beznominałowe w Tematycznych Eksponatach Filatelistycznych309
Janik Zygmunt Stresy Filatelistów310-311
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne Aukcje Filatelistyczne312-313
Osobliwości Znaczków Polskich314
Duda Jerzy Czytelnicy piszą - redakcja odpowiada315
Białek Henryk Recenzje -Publikacje Filatelistyczne w Piśmiennictwie naukowym 316
Czytelnicy Piszą317
Ostraszewska Jadwiga, Nowak Andrzej Młody Filatelista, Ruda Śląska - ćwierćfinał 44 MKF "Turystyka Na Pomorzu", ....i w Zabrzu318
Wystawy319-320
Z Żałobnej Karty320-321
Drzewiecki Przemysław XIII Spotkanie Naukowe i Edukacyjne Ciechocinek, 29.04. - 2.05.2006322
Z Życia PZF323
To i Owo324
Nowości Polskie325-328
Nowości Zagraniczne329-333
Ogłoszenia334

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.