Filatelista,  rok 2006, numer 5(1003)

Gratulacje, życzenia i ....pochwały227
Weźranowski Eugeniusz Znaczek nr kat. Fi 8 z Fałszywą Usterką B 13228-229
Dobiat Hans Adnotacje Polecenia Na Przesyłkach z I Polskiej Wystawy Marek w Warszawie230-231
Rejnowski Bronisław I Polska Wystawa Marek - Reptint Artykułu o Wystawie. Kiczowata Pamiątka Wystawy232-233
Auleytner Julian Tajemnica Znaczka za 2 Miliony Marek ( nr kat. 181234-236
Asznowicz Ryszard AEROfilatelistyka. Wydanie LOOP - Znaczki Czy Nalepki ?237-239
Tokar Jerzy Polskie Stemple Pocztowe Stosowane Przez Pocztę ZSRR Po 17 IX 1939 r. (II)240-244
Białek Henryk Recenzje244
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne Aukcje Filatelistyczne245
Rejnowski Bronisław Od Plutonowego Jana Patera. Listy do Pani Bardziłowskiej246-249
Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w Filatelistyce cz. 79 wydania pielgrzymkowe (ciąg dalszy z lat 2002 - 2004)250-252
Dubina Niceta Odmiany Kartek Beznominałowych "Rawska Fiesta Balonowo - Spadochronowa"253
Żuławski Aleksander Opis Monet Przedstawionych na Znaczkach Pierwszej Emisji Izraela "Doar Ivri" (Poczta Hebrajska) z Maja 1948 Roku254-256
Romanowicz Zdzisław Emisje Specjalne WWF 2005257
Duda Jerzy Ekslibris - Znak Książki - w Bibliofilatelii. Bibliofilatelia258-261
Skwarczyński Andrzej Historia Teatru Na Znaczkach Pocztowych Część XIX Teatry Azji, Dramat Japoński - Teatr No262-263
Bartkowiak Henryk Warszawskie Próbne Nalepki Polecenia z Kodem Kreskowym. Początek Nowej Ery Okolicznościowych Nalepek Polecenia264-265
Janik Zygmunt Lament Nad Katalogami266-267
Garczyk Andrzej Pani Ludmiła Bielska. Sylwetki Filatelistów Polskich268
Duda Jerzy Wystawy268
Z Życia PZF269
Nowości Polskie270-272
Nowości Zagraniczne273-277
Komunikat i Ogłoszenia278

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.