Filatelista,  rok 2005, numer 9(995)

Rejnowski Bronisław Drodzy Czytelnicy451
Malendowicz Ludwik K. Filatelistyka w Erze Globalizacji Czy To Rzeczywiście Meta - Filatelistyka ?452-454
Auleytner Julian Pierwszy i Ostatni Dzień Obiegu Znaczków Komisji Rządzącej455
Heffner Jan O Niekatalogowanych Formularzach Lotniczych456-461
Żuławski Aleksander Bracia Szczerbakowie - Historia Filatelistyki Polskiej462
Walisch Stanisław Próba Waloryzacji Znaczków Polskich Ze Znakami Wodnymi III (Krótkie Trąbki) z Lat 1958 -1963463-465
Sztaba Kazimierz, Oktawiec Zenon Technika Komputerowa w Identyfikacji i Tworzeniu Wzorców Barw Obiektów Filatelistycznych466-469
Piekarz Lucjan Nowi Laureaci Medalu PZF Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych469
Rejnowski Bronisław Nowe Spojrzenie Na "Wyzwolicielski" Stempel Gdański z Pierwszego Dnia Wojny470
Przybek Przemysław Wrzesień 1939 Roku w Wolnym Mieście Gdańsku471-474
Żuławski Aleksander, Rejnowski Bronisław Co to za stemple ?474
Ryndak Sławomir Korespondencja Polaków Internowanych Na Litwie We Wrześniu 1939 r.475-477
Żurawski Józef Witold Ziemia Wileńska 1939 - 1941 Cz. I Pod okupacja Wojskową ZSSR 19 IX - 28 X 1939 r.478-481
Skwarczyński Andrzej Historia Teatru Na Znaczkach Pocztowych Cz. XIII. Romantyzm Pierwszej połowy XIX Wieku482-483
Piekut Janusz Zbigniew Zagraniczne Aukcje Filatelistyczne484
Niebrzydowski Jan Czytelnicy Piszą - Problemy Więzień Fortecznych485
Wystawy486-489
Z Żałobnej Karty490
Nowości Polskie491-495
Nwości Zagraniczne496-499
Ogłoszenia i Reklamy500-502

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.